BEKARET KONTROLÜ TARİH OLDU!

Türkiye’de pek çok genç kızın intiharına neden olan bekaret kontrolü, tarihe karışıyor. Hastaneler sadece mahkemeden gelen talepleri dikkate alacak. Olay tıpta devrim niteliğinde kararlar taşıyor.

Sağlık personeli talepleri dikkate almayacak

Tasarıya göre, sağlık personeli adli makamlar dışındaki merciilerden gelen talepleri dikkate almayacak. Bu kapsamda, adli makamlar dışındaki kurumlardan gelen bekaret kontrolü istemleri yasaklanacak.

Tıbbi hizmetlerin uygulanmasından doğan sorumlulukları düzenleyen ve Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa tasarısı, tıpta devrim niteliğinde kararlar taşıyor. Tasarıya göre, sağlık personeli adli makamlar dışındaki merciilerden gelen muayene taleplerini’ dikkate almayacak. Bu kapsamda, adli makamlar dışındaki kişi ya da kurumlardan gelen bekaret kontrolü istemleri yasaklanacak. Kurala uymayanlara 3-6 ay arasında hapis ve 500 milyondan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek.

Tasarı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un bir maddesinde de değişiklik öngörüyor. Buna göre, organ ve doku saklayan, aşılayan, alım veya satımını yapanlar hakkında ‘ömür boyu meslekten ve kamu hizmetlerinden men’ cezası verilecek. Böylece ‘Akbaba’ lakabıyla tanınan ve suçlu olduğu halde sık sık serbest bırakılmak zorunda kalınan Operatör Doç. Dr. Yusuf Erçin Sönmez’e de aynı cezalar uygulanabilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şu yaptırımlar geçerli olacak.

Ötanazi uygulayan sağlık personeline 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve aynı süre kadar meslekten men cezası getirilecek.

Hastanın gerçek ihtiyacı dışındaki ilaçlar reçeteye yazılamayacak. Hiçbir gerekçeyle ilaç sayısı sınırlandırılamayacak. Sağlık personeli, hastaya gereksiz harcama yaptıramayacak.

Araştırmalarda kullanılacak deneklerin olası zararlarının tazmini için sigorta yaptırılacak.

Olası tıbbi kötü uygulamaları izlemek üzere ‘Tıbbi Kötü Uygulamaları İzleme ve Uzlaştırma Üst Kurulu’ oluşturulacak.

Sağlık personeli ve özel sağlık kurumları, tıbbi kötü uygulama nedeniyle verilebilecek olası zararları karşılamak üzere ‘mesleki mali sorumluluk sigortası’ yaptıracak.

Tıbbi kötü uygulamayla ilgili bir suçun delillerini değiştirenlere hapisten meslekten mene kadar değişen ağır cezalar verilecek.

Zorunlu nedenler dışında acil durumdaki hastaya ilkyardım hizmeti vermeyen sağlık personeline, bir yıldan iki yıla kadar hapis, iki milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek.

Hastayla ilgili sırları açıklayanlara altı aydan üç yıla kadar hapis, 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek.