Genel SağlıkHABERLER

BEBEĞİN KİLOSU DERSTE BAŞARIYI ETKİLİYOR

Normal kiloyla doğan çocukların, çok düşük kiloyla doğan çocuklardan çok daha başarılı oldukları tespit edildi.

Bilim adamları, aynı sosyal çevreden, aynı okula giden, çok düşük kiloda doğmuş ve normal kiloda doğmuş çocukları karşılaştırdı. Normal kiloda doğan çocukların, her derste, düşük kiloda doğanlardan en az bir puan daha yüksek not aldıklarını belirlendi.

Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, bebeğin anne karnındayken ve doğumdan hemen sonraki dönemdeki beyin gelişimi, yaşadığı sosyal çevre ve aldığı eğitimin kalitesinden daha önemli. Bilim adamları, Merseyside bölgesinde yaşayan, aynı sosyal çevreden, aynı okula giden, çok düşük kiloda doğmuş 167 ve normal kiloda doğmuş 167 çocuğun ortaokul bitirme sınavlarında gösterdikleri başarıları karşılaştırdı.

Prof. Peter Pharoah ve ekibi, normal kiloyla doğan çocukların, çok düşük kiloyla dünyaya gelen çocuklardan çok daha başarılı olduklarını tespit etti. Normal kiloda doğan çocukların, her derste, düşük kiloda doğanlardan en az bir puan daha yüksek not aldıklarını belirten bilim adamları, normal kiloda doğanların, özellikle matematik istatistik, İngilizce ve İngiliz Edebiyatı derslerinde dikkat çekici biçimde daha başarılı olabildiklerini bildirdi.