B VİTAMİNİNİN ÖZÜMSENEMEMESİ, DEPRESYON RİSKİNİ ARTTIRIYOR

B grubu vitamini folasinin vücutta özümsenmesinde karşılaşılan sorunların depresyona yol açabileceği bildirildi.

Norveçli Bilimadamları, araştırmanın, folasinin depresyonu engelleyebileceği ve folik asit yüklemesinin anti-depresanların etkilerini artırabileceğine ilişkin tezleri desteklediğini söyledi.

Norveçli bilim adamları, kanda amino asit homosistin seviyesinin yüksekliği, folasin eksikliği ve bu vitaminin özümsenmesinde karşılaşılan sorunların depresyona neden olabileceğini açıkladılar.

Bergen Üniversitesi öğretim görevlisi Ingvar Bjelland, araştırmanın, folasinin depresyonu engelleyebileceği ve folik asit yüklemesinin anti-depresanların etkilerini artırabileceğine ilişkin tezleri desteklediğini söyledi.

“Archives of General Psychiatry”de yayımlanan araştırma kapsamında, yaşları 46 ila 49 olan 5 bin 948 kişiden kan örnekleri alındığı, kanlarında homosistin seviyesi yüksek olan kişilerin, düşük olanlara oranla 2 kat daha fazla depresyona meyilli oldukları saptandı.

Bilim adamları, B vitaminin beyinde önemli maddelerin inşasında gerektiğini, folasin eksikliği ya da özümsenmesinde karşılaşılan sorunların depresyon veya diğer akli dengesizliklere yol açmasının şaşırtıcı olmadığını belirttiler.