AVRUPA DERMATOLOJİ VE VENEROLOJİ KONGRESİ BU YIL İLK KEZ İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Avrupa’nın dermatoloji ve veneroloji alanındaki en önemli kongresi bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlendi.Türkiye ve dünyadan uzmanların ve sağlık sektöründen ulusal ve uluslararası firmaların katılımıyla gerçekleşti.

Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (EADV) tarafından düzenlenen 22. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Kongresi bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlendi. 2-6 Ekim tarihleri arasında yapılan kongre, Türkiye’den ve dünyadan bilim insanlarının katılımıyla ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

>

4 gün boyunca yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği kongrede temel ve klinik dermatoloji, cilt ve cilt kanseri cerrahisi, kozmetik dermatoloji, cilt enfeksiyonları, veneroloji ve dermatolojinin diğer pek çok alanı ile ilgili üst düzeyde bilgi paylaşımında bulunuldu. Uluslararası konuşmacılar dermatoloji alanındaki güncel gelişmeleri aktardı.
Novartis’in dermatoloji alanındaki çalışmalarına da değinilen kongrede, günümüzde sıkça rastlanan, halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen Psoriasis ve Kronik İdiyopatik ürtiker/Kronik Spontan ürtiker  (ürtiker) hastalıklarına dikkat çekildi.
Dermatoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hızla devam eden Novartis’in sedef hastalığı (Psoriasis) alanında geliştirdiği yeni tedavinin Faz 3 çalışmaların sonuçları kongrede açıklandı. Psoriasis hastaları için geleceğe yönelik umut vaat eden bu yeni tedavi, mevcut deri lezyonlarının geriletilmesinde oldukça etkili. Aynı zamanda sedef hastalığına eşlik eden diğer hastalıkların önlenmesinde de etkili olabiliyor.
Novartis’in dermatoloji alanında bir diğer ana çalışma alanı olan Kronik İdiyopatik ürtiker/Kronik Spontan ürtiker’de ise hastalığın etkilerini azaltan ve hastanın yaşam kalitesini arttıran yeni tedavisinin de Faz 3 çalışması aşamasında olduğu açıklandı.  
Psoriasis (Sedef Hastalığı)
Genel popülasyonda %1-3 sıklığında görülen ve yaygın bir hastalık olan sedef hastalığı (Psoriasis) lokal deri lezyonu olarak ilerleyebildiği gibi eşlik eden farklı sistem hastalıkları ile de ilerleyebilir. Sedef hastalığına eşlik eden bazı hastalıklar metabolik sendrom, diyabet, inflamatuar barsak hastalıkları, kardiyak hastalıklar ve eklem iltihaplarıdır.
Sedef hastalığı hayat boyu ataklarla devam eden, kişinin günlük aktivitelerini sınırlayan ve sosyal hayatını ciddi olarak etkileyen bir hastalıktır. Hem lezyonların geriletilmesi, hem hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve bunu yanında sedefe eşlik eden diğer hastalıkların daha az gelişmesi de tedavi hedeflerindendir. Herşeye karşın eşlik eden hastalıklarla karşılaşıldığında, bu hastalıkların da iyi yönetilmesi gerekmektedir.
Kronik İdiyopatik ürtiker/Kronik Spontan ürtiker (Kİü/KSü)
Kronik İdiyopatik ürtiker/Kronik Spontan ürtiker (Kİü/KSü); günlük olarak, belirgin bir sebep olmaksızın kabartı ve kaşıntıların ortaya çıkması ve en az 6 hafta sürmesi olarak tanımlanmaktadır
Kİü/KSü’nün süresi genellikle 1-5 yıldır ancak daha şiddetli vakalarda, daha uzun sürebilir. Hastalık nüksettiği dönemde hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. özellikle kaşıntı ve kabartılar hastalarda uyku bozukluğu, enerji düşüklüğü, sosyal izolasyon, depresyon ve ağır kaygı durumu yaratmaktadır.
Tüm yaş gruplarında görülebilen Kİü/KSü, en çok 20-40 yaşları arasında gözlenmektedir. Kadınlarda, erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat daha sık görülen Kİü/KSü için genellikle bir sebep saptanamamaktadır.