Genel SağlıkHABERLER

ANTİBİYOTİK DİRENCİ, HALK SAĞLIĞI İÇİN BİRİNCİL TEHDİT!

Dr. Sevim Erkmen; güncel verilere göre, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığına ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğine dikkat çekti.

Dr. Erkmen; dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin, antibiyotiklerin akılcı kullanımı olduğunu vurguladı.
Antibiyotik direnci, halk sağlığı açısından; bütün dünyada uzun süreli hastane yatışına, sağlık maliyetlerinin artışına, tedavi başarısızlıklarına ve hatta ölüme yol açan ciddi bir tehdittir. Bu sorun artık, diğer tüm enfeksiyon hastalıklarında yaşanan sorunlar gibi yerel olmaktan çıkıp global bir sorun halini almıştır. Antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanılması, turizm, göçler, uluslararası yolculuklar, hijyen eksikliği gibi birçok etken, bu küresel sorunun gelişmesine aracılık etmektedir.
Antibiyotik direnci sorununu bu kadar ciddi kılan bir başka durum da; mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine karşın bu mikroorganizmaların tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotiklerin artık geliştirilememesidir. Günümüzde artık, mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli bakterilerle gelişen, hiç tedavi şansı olamayan enfeksiyonlar gözlenebilmektedir.
Antibiyotik direnci, sadece insan sağlığı ile ilgili tıbbı süreçlerinin bir sonucu olmadığı gibi; tarım ve hayvancılık sektörlerindeki antibiyotik kullanımı da mikroorganizmalarda direnç gelişimine neden olabilmektedir. Bu nedenle, sorun öncelikle insan sağlığı olmasına karşın; sorunun çözümünde çok paydaşlı bir yaklaşım sergilenmelidir. Konuyla ilgili çalışmaların önderliğini Dünya Sağlık örgütü (WHO/DSö) yaparken, Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı örgütü (OIE) de bu sürecin önemli paydaşlarıdır. DSö, ilgili paydaşların desteği ile “Antimikrobial Direnç Küresel Eylem Planı”nı hazırlamakta ve 2015 yılında bu eylem planı kapsamında uygulamaların ve önlemlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.