”ANA VE ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ ÖNLEME PROJESİ”

Sağlık Bakanlığı’ ndan yayınlanan genelgeyle Gönüllü-Kardeş Aile Yaklaşımı’nı başlatan bakanlık, bu uygulamalarla etkili bir doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum ve doğum sonu bakım hizmetleri, bebek ve çocuk izlemleri, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine talebin yaratılması ve hizmet sunumu sonucunda anne ve bebek ölümlerini alt seviyelere indirmeyi hedefliyor.

Gönüllü veya kardeş aile olmak isteyenler, yaşadıkları illerin sağlık müdürlüklerine veya ilçe ve köylerdeki sağlık ocaklarına müracaat edecekler. Sağlık müdürlükleri, müracaat eden ailelerin ev halkı tespit fişi ve aile bireylerinin kişisel sağlık fişi özetlerini, ailelerin bağlı olduğu birinci basamak sağlık kuruluşunun adını içeren bilgileri, 1 Haziran 2002 tarihine kadar bakanlığa bildirecek.

Müdürlükler, bu tarihten sonra yeni müracaat edenleri ayda bir kez, gönüllü veya kardeş aile için müracaat edenleri ayrı ayrı listeleyerek, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne gönderecek.

Gönüllü ve kardeş aileler, bakanlık merkezinde yapılacak tesadüfi seçimlerle eşleştirilecek ve ilgili sağlık müdürlüklerine bildirilecek. Gönüllü aileler, eşleşme yapıldıktan sonra il sağlık müdürlükleri tarafından hangi mesaj ve bilgileri ileteceklerine ilişkin, yarım günlük eğitime tabi tutulacak. Gönüllü aileler, kendilerine verilen mesajları, eşleştirildikleri kardeş ailelere deneyimleri ile örneklendirerek, çeşitli iletişim kanalları ile aktaracak.

Sağlıkla ilgili mesajların dışına çıkıldığının partner aile tarafından bildirilmesi veya tespit edilmesi halinde, kural ihlali yapan aile kapsam dışı bırakılacak. Aileler, istemleri halinde de uygulama dışı kalabilecek. Sağlık müdürlükleri, gönüllü veya kardeş ailelerle ayrı ayrı belirli sıklıkta değerlendirme toplantılara yaparak, gelişmeleri izleyecek, eklenecek yeni mesajları bildirecek.