HAMİLELİKTE YORGUNLUK TEHLİKELİ

İrlanda Cork Üniversitesi tarafından yaklaşık 1000 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları, çalışan hamile kadınlarda, çalışmayanlara oranla, gebeliğin son aylarında yüksek tansiyon, proteinüri ve yaygın ödemle preeklampsi hastalığına yakalanma riskinin yaklaşık 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Hamile kadınların yaklaşık yüzde 5’inde görülen preeklampsinin, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına ve ceninde gelişim bozukluğuna yol açabildiği belirtiliyor.

Higgins ve ekibi, çalışmanın, stres hormonlarını artırdığını, bunun da tansiyonu yükselttiğini tahmin ediyorlar