Genel SağlıkHABERLER

‘AİLE HEKİMLİĞİ’ SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLEYECEK?

Başkentliler bugün aile hekimleriyle tanıştı. Aile Hekimliği Uygulaması 2010 sonunda tüm Türkiye’de hayata geçecek. Peki uygulama sağlık hizmetlerinde neleri, nasıl değiştirecek?

Türkiye’de şu anda 8 bin civarında aile hekimi bulunuyor. Türkiye aile hekimliği sistemine tamamen geçtiğinde sayının 22 bin olması bekleniyor, hedefteki rakam ise 40 bin. Temel tıp eğitimi almış her hekim, hangi branşta olursa olsun aile hekimliği yapabiliyor.

Erken tanı ve tedaviyi gerçekleştirmek, sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirme yapmak,

sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, birinci basamakta verilmesi gereken koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, kronik hastalığı olanları izlemek, bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışmak gibi amaçlarla yola çıkan uygulama, birçok ilden sonra bugün Ankara’da da başladı. Uygulamanın İstanbul’da da Temmuz ayı içinde başlaması bekleniyor.

Aile hekimleri tedavi edici hizmetlerin dışında koruyu hizmetlerden de sorumlu olacak, bölgesindeki hamile, kronik hasta, bebek ve engelli vatandaşların takibini de yapacak. Aile hekimi, kontrol için kendisine gelmeyen vatandaşlarla iletişime geçecak, takipler, aşılar ve tedavilerle ilgili kayıt tutacak.

Bunun dışında rehabilite edici hekimlik görevini de üstlenecek, psikiyatrik sorunu bulunan ya da kendisine gelemeyecek durumda olan hastaları, kendi evlerinde ziyaret edecek, bakım ve tedavilerini üstlenecek.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN TAKİBİNİ YAPACAK

Engelli vatandaşların sağlık sorunlarının takibinde de mahalle muhtarını bilgilendirecek ve yardım için katkı sağlayacak. Sağlık danışmanlığı da yapacak olan aile hekimleri, yılda bir kez bölgesine giren kişileri görmeye özen gösterecek.

Aile hekimlerinin bilgisayarları, aşı yapılması gereken kişiler için uyarı sinyali verecek. Hekim de bu doğrultuda ilgili hastayı arayarak takibini yapacak.

Yani aile hekimi öncelikle koruyucu sağlık hizmeti sunacak. Sağlık problemlerinin boyutuna göre müdahalede bulunacak. Bu müdahale muayene, danışmalık hizmeti ve tedavi olabileceği gibi bir başka uzmanlık dalına sevk de olabilecek.

AİLE HEKİMİ KENDİ OFİSİNDE ÇALIŞACAK

Uygulamada, mevcut sağlık ocaklarının isimleri ”Aile Sağlık Merkezi” olarak değiştirilerek, aile hekimlerince ofis olarak kullanılacak. Bu merkezlerde, sağlık ocaklarında yapılabilecek her türlü sağlık hizmeti verilecek.

ACİL MÜDAHALEDE BULUNACAK, KAN TESTLERİ YAPACAK

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine ultrason gibi bazı teşhis cihazlarını temin etmeleri için teşvikte bulunacak, daha fazla ücret ödemesi yapacak. Aile Sağlık Merkezlerinde acil müdahale odası olacak ve basit kan tetkikleri yapılabilecek.

AİLE HEKİMİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Aile hekimi, İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitesindeki ilgili bölümünden vatandaşlık numarası girilerek öğrenibilecek. Aile hekimine başvuruda nüfus cüzdanı yeterli olacak.

HEKİM SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Vatandaşlar, hekim seçme hakkını hiçbir neden göstermeksizin il içinde ve 3 aydan erken olmamak koşuluyla sınırsız kullanabilecek. Bunun için hekimin değiştirilmek istendiğine dair bir dilekçenin İl Sağlık Müdürlüğü ya da İlçe Sağlık Grup Başkanlığına verilmesi yeterli olacak. Farklı bir şehre gidildiğinde herhangi bir aile hekimine gitmek mümkün olacak. Aile hekimine başvurulmadan hastaneye gidilebilecek.

KATKI PAYI ÖDENMEYECEK

Hastaneden hizmet alındığında katılım payı adı altında ücret alınırken, aile hekimine gidildiğinde katılım payı dahil hiçbir ücret alınmayacak. Hastaneden hizmet alınması için sevk gerekmeyecek. Yani özel hastane ve devlet hastanelerine gidişte mevcut uygulama sürecek.