Genel SağlıkHABERLER

AĞZINIZA DA “CHECK UP” YAPTIRIN!..

Ülkemizde dişi ağrımadan, genel kontrol için diş hekimine başvuranların sayısı oldukça az. Dişçi korkusunun yanı sıra, kişilerin sosyoekonomik durumu da dişi ağrımadan hekime başvurma oranını etkileyen temel sebep.

Oysa hastalıkların erken teşhisi bakımından genel sağlık taramasının, yani “check up”ın önemini artık çok iyi biliyoruz. Diş hekimleri de, ağız ve diş sağlığının, genel vücut sağlığı ile ilişkisinin önemini işaret ederek, ağız check up’ ı nın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Diş Hekimi Protez Doktoru Çağdaş Kışlaoğlu, insanların gelir düzeyinin, diş hekimine gitme oranını doğrudan etkilediğini belirtti. Dr. Kışlaoğlu, refah düzeyi iyi olan kişilerde genel ağız bakımı yaptırma oranının arttığını, hatta bu kişilerin estetik bozuklukları düzelttirme talebiyle diş hekimine daha sık başvurduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığı için yapılan erken müdahaleler sayesinde ileride oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkat çeken Dr. Kışlaoğlu, erken müdahalenin, daha sonra karşı karşıya kalınacak sıkıntılı tedavi sürecini de engelleyeceğini vurguladı.

Dr. Kışlaoğlu, ortalama yarım saatinizi alacak ağız check up”ıyla ilgili şu bilgileri verdi:

– Öncelikle muhakkak, tüm dişlerin ve çene kemiklerinizi aynı düzlemde görüleceği bir panaromik röntgen çekilir.

– Ağız kanseri genellikle ağrısız olur. Bu nedenle diş hekimi, ağız içini muayene ederken kanserli doku olup olmadığını da inceler.

– Ağız da görülen diğer ağrısız lezyonların başında kistler ve granülomlar gelir. Bunlar dişteki çürüğün kemik içine doğru ilerlemesiyle ortaya çıkarlar. Çekilecek röntgenle rahatlıkla teşhis edilirler. Kimi zaman ağız içine doğru da akma olabilir. Diş hekimi, ağız check up’ ı sırasında diş eti iltihaplarının çene kemiğine ulaşıp ulaşmadığını, eğer ulaşmışsa operasyona gerek olup olmadığını kontrol eder.

– Dilde veya ağız içinde yumru şeklinde ağrısız, oluşumların olup olmadığı incelenir.

– Dişlerdeki mevcut çürükler ve çürüme riski olan dişler hakkında bilgi verilir.

– Eğer varsa, dişteki protezler incelenir.

– Dişler veya dişetleriyle ilgili asimetriler veya estetik bakımdan bozuk dişlerin, nasıl tedavi edileceğine bakılır.

– Diş taşı ve plak olup olmadığına bakılır, eğer varsa temizlenir.

– Ağız kokusu olup olmadığına bakılır, eğer varsa kaynağı belirlenmeye çalışılır.

– Ağız check up’ ı sırasında diş hekimi, hastayı ağız hijyeni konusunda bilgilendirir. Uygun diş fırçalama tekniği ve diş ipi kullanımı gösterilir.

– Çenelerde kapanış bozuklukları olup olmadığına bakılır. İki çene arasında kapanma bozukluğu varsa, yapılması gereken ortodontik tedavi biçimi belirlenir.