Genel SağlıkHABERLER

ABD’DE YAYINLANAN YENİ VE KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA “KAHVENİN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTTIĞINI” ORTAYA KOYDU

Sağlık ve kahve tüketimi konusunda yapılan ve New England Journal of Medicine’da yayınlanan yeni bir araştırmada “kahvenin ölüm riskini azalttığı” sonucuna ulaşıldı. On dört yıl boyunca 400 bin kişiyi aşkın yetişkin insan üzerinde yapılan bu kapsamlı araştırmaya göre, araştırmaya katılanlar arasında kahve içenler içmeyenlerden daha uzun yaşadılar. Araştırma günde ortalama dört-beş fincan kahve içen kadınların ölüm riskinin yüzde 16, aynı miktarda kahve içen erkeklerin ölüm riskinin ise yüzde 12 oranında azaldığını ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Kanser Enstitüsü’nden epidemiyoloji uzmanı ve aynı zamanda araştırmanın lideri Neal Freedman, 50 ila 71 yaşları arasında 402 bin 260 yetişkinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın, bugüne kadar yapılan en geniş analize işaret ettiğini belirtti.

1995 – 1996 yılında başlayan, 2008 yılına uzanan ve tüm bu süre boyunca gönüllü katılımcıların, yiyecek ve içecek alışkanlıklarını, hastalıklarını ve eğer hayatları sona ererse bunun nedenlerini takip eden araştırma, kahve içenlerin ölüm riskinin kahve içmeyenlerden daha düşük olduğunu ortaya koydu.

New England Journal of Medicine adlı dergide yayınlanan araştırma raporu, günde ortalama 4-5 kupa kahve içen erkek ve kadınların, ölüm riskiyle en az karşılaşan grup olduğunu da ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde 1 kupa kahve içen erkeklerin ölüm riski yüzde 6, iki ya da üç kupa kahve içen erkeklerin ölüm riski yüzde 10, dört ya da beş kupa içen erkeklerin ölüm riski ise yüzde 12 oranında azalıyor.

Kadınlarda ise oranlar daha yüksek, günde 1 kupa kahve içen kadınların ölüm riski yüzde 5, günde iki ya da üç kupa kahve içen kadınların ölüm riski yüzde 13, dört ya da 5 kupa içen kadınların ölüm riski ise tam yüzde 16 oranında azalıyor.

Amerika’daki “Ulusal Kahve Derneği”nin verilerine göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 64’ü günlük olarak kahve tüketimi gerçekleştiriyor, ortalama kahve tüketim miktarı ise günde 3.2 kupa.