Genel SağlıkHABERLER

5510 SAYILI KANUNUN MADDESİYLE İLGİLİ MAHKEME KARARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Maddesiyle İlgili Mahkeme Kararı Anayasa Mahkemesi web sitesinde yayınlandı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Maddesiyle İlgili Mahkeme Kararı Anayasa Mahkemesi web sitesinde yayınlandı.

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Yasa’nın 60. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin dördüncü fıkrasının “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.” biçimindeki dördüncü tümcesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılan dava da Aydın Bölge İdare Mahkemesi

görüşme sonuçunda ;

“Dava dosyasının, esasının incelenmesine ve Yürürlüğün durdurulması isteminin esas inceleme aşamasında ele alınmasına, OYBİRLİĞİYLE kararverilmiştir.” denildi