Genel SağlıkHABERLER

22 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 bin 675 sözleşmeli personel istihdam edilmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 21 bin 675 sözleşmeli personel istihdam edilmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

Komisyon bugün toplandı ve ‘Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması’ ile ilgili tasarıyı ele aldı.
CHP’liler tasarıya karşı çıkarlarken istisnai bir uygulamanın normal bir uygulama haline getirildiğini savundular ve bu tasarının AK Parti’nin kadrolaşmasında yeni bir aşama olarak gördüklerini söylediler.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Doğu ve Güneydoğu’ya doktor bulamadıklarını, burada görev yapan doktorların her seferinde bir yolunu bularak Batı’ya gittiklerini söyledi. Akdağ, bu düzenlemeyle çakılı personel uygulaması getireceklerini kaydetti. Akdağ, sözleşmeli personel atamalarının kura ve merkezi sistemle yapılacağı için kadrolaşma iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

Bakan Akdağ, uygulamayla sözleşmeli doktorların çok fazla ücret alacaklarını ancak özel muayenehane açamayacaklarını, özel sektörde çalışamayacaklarını da açıkladı. Akdağ, doktorların zorunlu hizmet yapmalarına ilişkin iki yasanın da yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Komisyondan geçen tasarıya göre Sağlık Bakanlığı’na sözleşmeli personel olarak, uzman ve pratisyen doktor, klinik şefi ve şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar ile diş doktorları ve diğer sağlık personeli dahil 21 bin 675 kişi alınacak. Bakanlığın sözleşmeli personel istihdamı, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

MERKEZİ SINAV

Tasarı çerçevesince herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına her türlü atamalar kura ile diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına atamalar merkezi sınavla yapılacak. Halen devlet memuru olarak çalışanlar, diğer personel yasalarına tabi olarak çalışanlar ile bu yasaya tabi olarak istihdam edilip de hizmet sözleşmesini feshedenler ve herhangi bir nedenle sözleşmesi feshedilenler de bu pozisyonlara merkezi sınavla atanabilecek.

Tasarıya göre sözleşmeli sağlık personellerinin sözleşmeleri mali yıl ile sınırlı olacak ve taraflardan birinin sözleşmenin bitiminden en geç bir ay önce karşı tarafa yazılı fesih bildiriminde bulunmaması durumunda hizmet sözleşmesinin uygulanma süresinin izleyen yılın sonuna kadar uzatılmış sayılacak.

Yine tasarıyla sözleşmeli personel, kazanç getirici başka bir iş yapamayacak, devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamayacaklar, siyasi partilere üye olamayacaklar. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi kırk saat olarak belirlenirken, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorunda olacaklar ve bu çalışmaları karşılığında başka bir gün izin hakları olacak.

Sözleşmeli personele 657 sayılı yasaya göre çalışanlar için uygulanan tavan ücretin 2.5 katını aşmamak üzere, pozisyon unvanları itibariyle belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ödenecek. Bu personele aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden de ödeme yapılabilecek.

Yine aynı tasarıya göre, kesintisiz on yıl süreyle sözleşmeli personel olarak hizmet etmiş ve bu sürede disiplin cezası almamış olanlar, sicillerinin olumlu olması kaydıyla, sürekli sözleşmeli personel olma hakkını elde etmiş sayılacaklar. Bu hakkı elde etmiş personelin sözleşmesi, 657 sayılı Yasaya göre devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektirecek bir fiil işlemedikçe emeklilik hakkını elde edene kadar Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyecek.

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilmesini öngören bir değişiklik de getiriliyor. Tasarı esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmenin ardından Genel Kurul’da ele alınacak ve yasalaştırılacak.