100 KİŞİDEN 10’U RUH HASTASI

Dünya ve Türkiye erişkin nüfusunun yüzde 10’u ruh hastalıklarına yakalanıyor. Türkiye’de her yıl 6 binden fazla yeni şizofreni hastası ortaya çıkıyor.

Depresyonun yaygınlık oranı ise şizofreninin 4-5 katı fazla. Nevrozlar ve strese bağlı bozuklukların oranı ise yüzde 4-5 arasında. Yani Türkiye’de 1.5-2 milyon bunalımlı nevrotik hasta bulunuyor.

Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Türkiye Psikiyatristler Derneği’nin dün İstanbul Tabip Odası’nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye Psikiyatristler Derneği İkinci Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sercan, toplumlara hastalıkların getirdiği ekonomik yükün yüzde 12.3’ünü ruh hastalıklarının oluşturduğunu söyledi. Psikiyatrist Prof. Dr. Orhan Öztürk de Türkiye’nin ruh sağlığı örgütlenmesi, ulusal ruh sağlığı planlaması ve ruh sağlığı kurumları bakımından dünyanın geri kalmış ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öztürk, hızlı kültürel değişim, dinsel, etkik çatışmalar, yozlaşma ve yolsuzluk, terörizm, işkence ve insan hakları gibi birçok nedenin ruhsal hastalıklara zemin hazırladığını belirtti.

Kaynak:Hürriyet