TÜRKİYE’DE 742 KİŞİYE BİR HEKİM DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanlığı Mayıs 1999 ile Mayıs 2002 arasındaki döneme ait istatistikleri içeren ”Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Üç Yıl” isimli bir rapor yayınladı.

Rapora göre, Türkiye’deki bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarında 88 bin 666 hekim, 15 bin 288 diş hekimi, 71 bin 934 hemşire ve 41 bin 592 ebe görev yapıyor. Bu sağlık personelinin görev yaptığı bin 226 hastanedeki toplam yatak sayısı 172 bin 449. Bu verilere göre Türkiye’de 742 kişiye bir hekim, 915 kişiye bir hemşire, 4 bin 305 kişiye bir diş hekimi düşüyor.

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık toplam sağlık harcaması 100–110 dolar arasında. ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bu rakam 3 bin doların üstüne çıkarken komşumuz Yunanistan’da 700 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bütçesinden Sağlık Bakanlığı’na ayırdığı pay ise sadece yüzde 2,4.

Rapordaki bilgilere göre 1999–2002 yıllarında 180 milyon 50 bin 782 poliklinik hizmeti verildi. Bu hastalardan 8 milyonu yatarak tedavi görürken, 2 milyon kişi ameliyat edildi. Son üç yılda hastanelerdeki yatak doluluk oranı ise yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki sağlık kurumlarında halen yüzde 40 oranında kadro boşluğu var. Sağlık kurumlarında bulunması gereken standart kadro sayısı 257 bin 589 iken, görev yapan sağlık personeli sayısı 167 bin 635.