Genel SağlıkHABERLER

YIL SONUNA KADAR HERKES YENİ GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI’NA UYMAK ZORUNDA!

Yeni Gıda Güvenliği Mevzuatı’na göre 2012 yılının sonuna kadar bir gıda maddesini üreten, işleyen, paketleyen, satan; kısaca her aşamada bu işi yapan kişiler gıdanın güvenli olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP – International Association for Food Protection) işbirliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteği ile Gıda Güvenliği Derneğince 3 – 4 Mayıs 2012 tarihleri arasında, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan Gıda Güvenliği Kongresi Başkanı Samim Saner yeni Gıda Güvenliği Mevzuatı hakkında bilgi verdi!

Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik sistemde Aralık 2011 tarihi itibarıyla yeni bir döneme girildi. Kuşkusuz tüm Cumhuriyet tarihi boyunca, hatta daha öncesinde de kimi sistemler vardı. Ancak gerek içinde bulunulan yüzyılın ihtiyaçları, gerekse ülkemizin AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyor olması nedeniyle gıda güvenliğine dair mevzuat ve yapıda birçok köklü değişiklik yapılmıştır. 5996 Sayılı Kanun’un Haziran 2010 yılında yayımlanmasının ardından geçen 18 ay içinde uygulamayı düzenleyen mevzuat silsilesi yayınlanmıştır.

Türkiye gıda güvenliği için yeni bir döneme girdi

Bu sistemle; sorumluluk gıda işini yapan işletmeciye verilmiştir. Bir gıda maddesini üreten, işleyen, paketleyen, satan; kısaca her aşamada bu işi yapan kişiler gıdanın güvenli olmasını sağlamaktan sorumludur. Gıdaların izlenebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bir başka deyişle raftaki bir üründe karşılaşılan sorunun sorumlusuna ulaşılabilmesini sağlayan sistemlerin oluşturulması gerekmektedir. Sadece gıda üreten fabrikalar ve satış yerleri değil; lokantalar restoranlar gibi toplu tüketim yerleri de bu sorumluluklarla yükümlü kılınmıştır.

İthal ürünlerin kontrolleri hayvansal ürünler hariç olmak üzere ağırlıkla sınırda değil, rafta yapılacaktır.

2012 yıl sonuna kadar herkes uyum sağlamak zorunda!

Tüm gıda işletmelerinin uyması gereken hijyen koşulları belirlenmiş ve işletmelere 2012 yılının sonuna kadar uyum sağlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu koşullara 2012 sonuna kadar uyum sağlayamayacak olan işletmelere ise uygulayacakları modernizasyon planını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunmaları koşulu ile 2013 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır.

Gıda işletmelerinin kayıtlı olması bir zorunluluktur

Denetim sonuçlarında elde edilen sonuçların tüketiciyle paylaşılması sağlanacaktır. Ancak gıda güvenliğinin sağlanmasında doğru kurallar koymak kadar, bu kuralların uygulanmasını sağlamak da son derece önemlidir. Kayıtdışının önemli bir sorun olmaya devam ettiği, gıda denetçilerinin sayıca yetersiz olduğu, gıda işletmelerinin önemli bir kısmının bir uzman olmadan üretim yaptıkları da bir gerçektir. Yeni dönemde etkinliğin sağlanabilmesi için, bu sorunları gidermeye yönelik adımların atılması gerekmektedir.

Atılacak adımlarda sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın değil, diğer ilgili kamu kurumlarının, sektör paydaşlarının, ilgili tüm kesimlerin de yapması gerekenler vardır.

Bu yeni dönemdeki gelişmeler, yapılması gerekenler, geliştirilmeye açık yönler 3 – 4 Mayıs 2012 tarihleri arasında, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenecek olan 3. Gıda Güvenliği Kongresi’nin “Gıda Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler” başlıklı oturumunda ilgili tüm tarafların katılımıyla ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek, çıkan sonuçlar Kongre sonunda bir sonuç bildirgesi ile tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.