Genel SağlıkHABERLER

YETİŞKİNLER İÇİN DE ORTODONTİK TEDAVİ MÜMKÜN

Diş ve çene bozuklukları ile bunların düzeltilmesiyle ilgilenen tedavi dalı olan ortodonti, sadece çocuklara değil erişkinlere de uygulanabiliyor. Erişkin hastaların ortodontik tedavisinde, diş rengindeki braketler, dişlerin iç taraflarına yapıştırılan teller kullanılıyor. Bunların dışında takılır çıkarılır şeffaf apareylerle de basit bozukluklar düzeltilebiliyor.

Bayındır Hastanesi’nden Diş Hekimi Dr. Umut Doğan Aray erişkinler için uygun ortodontik tedavi yöntemlerini anlattı.

Ortodontik tedavinin, sağlıklı çene kemiği ve dişler olduğu sürece her yaşta uygulanabilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Bayındır Hastanesi’nden Diş Hekimi Dr. Umut Doğan Aray, şunları dile getirdi:

“Süt dişlerinin hepsi değişmeye başlandığında genellikle takılıp çıkarılabilen apareyler kullanılıyor. Daimi dişlenme döneminde ise daha çok dişlere yapıştırılan braketlerle sabit tedavi uygulanıyor. Erişkin hastalarda kullanılan diş rengindeki braketler bu tedavinin daha kolay tolere edilebilmesini sağlıyor. Dişlerin iç taraflarına yapıştırılan teller de mevcuttur. Bunların dışında takılır çıkarılır şeffaf apareylerle de basit bozukluklar düzeltilebilmektedir.’’

Tel tedavisi ile birlikte plastik cerrahi de uygulanabiliyor

Çeneler arası uyumsuzlukların olduğu durumlarda tel tedavisi ile birlikte plastik cerrahinin de gerekebildiğini belirten Umut Doğan Aray, plastik cerrahinin büyüme gelişim tamamen bittikten sonra uygulanabildiğini ve ameliyat sonrasında da tel tedavisinin bir süre devam ettiğini söylüyor.

Aray, tedavi sonrasında dişler kendi haline bırakılırsa yeniden bozulmalar görülebileceğini de kaydederek şunları ifade ediyor:

“Buna engel olmak için tellerin çıkartıldığı gün koruma ya da pekiştirme denilen tedavi aşamasına başlanmaktadır. Pekiştirme apareyleri de hareketli ve sabit olmak üzere 2 çeşittir. Hareketli olanlar gece yatarken takılmakta, sabit olanlar ise ön dişlerin arka yüzeylerine görünmeyecek şekilde yapıştırılmaktadırlar. Aktif tedavi sırasındaki kontrol sıklığı yaklaşık ayda bir, pekiştirme döneminde ise 3-6 ayda bir yapılmalıdır.”

İlk ortodontik kontrol 6-7 yaşlarında yapılmalı

İlk ortodontik kontrolün 6-7 yaşları civarında, ön dişlerin değişmeye başlamasıyla yapılmasının önerildiğini söyleyen Aray, ‘’Bazı bozukluklar erken yaşlarda müdahale edildiğinde daha rahat düzeltilebilir ve bazı bozukluklarında oluşması engellenebilir. Kesici dişler düzgün çıkmış olsa bile 6 aylık rutin kontrollerin yapılması tavsiye edilmektedir. Böylece hem diş değişimlerinin düzgün olup olmadığı gözlenmekte, hem de herhangi bir çürük oluşumu varsa erkenden tespit ve tedavi edilebilmektedir” diye belirtiyor.