GenelgeMEVZUAT

YEŞIL KART UYGULAMALARI

YEŞIL KART UYGULAMALARI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI :B100THG0740007

KONU : Yeşil Kart Uygulamaları 01.11.2004/18642

GENELGE

2004/132

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’un bazı maddelerini değiştiren 5222 sayılı Kanun 21.07.2004 tarih ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5222 sayılı Kanun’a göre Yeşil Kart hamili kimselerin ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi, diş protez, gözlük hizmetleri ve ilaç bedelleri de Kanun kapsamına dahil edilmiştir. Yine aynı Kanun’un geçici birinci maddesi ile yukarıda sayılan hizmetlerin 2004 yılında azami üç ilde pilot uygulanacağı, 01.01.2005 tarihi itibariyle de ülke geneline yaygınlaştırılacağı hükmü mevcuttur.

5222 sayılı Kanun gereğince yeşil kart hamili kimselerin ilaç bedelleri de Kanun kapsamında değerlendirilecek ve usulüne uygun olarak yazılan reçeteler, serbest eczanelerden temin edilebilecektir. Ancak bu uygulamanın noksansız yapılması, bazı denetim unsurlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Harcamaları Denetim Projesinden faydalanılması planlanmaktadır. Bu nedenle halen otokopili yeşil kart sahibi olan kimseler ile bundan sonra alacak kimselerin kayıtlarının tek bir merkezde tutulması, yine bu kimselerin sağlık yardımlarından tam yararlanabilmeleri için Yeşil Kart Sistemi Uygulamasına geçilmiştir. Bu sisteme kayıt girişleri, Yeşil Kart başvurularını alan, diğer bir ifadeyle Yeşil Kart Kayıt Defteri bulunduran tüm Yeşil Kart Bürolarınca yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1-13.06.2003tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bir yıl içerisinde otokopili Yeşil Kart sağlık cüzdanına geçiş süreci 13.06.2004 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen gelen bilgiler ve yapılan başvurulardan halen bitirilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ve yapılacak başvuruların kısa sürede sonuçlandırılarak değiştirme işlemlerinin süratle sonuçlandırılmasını gerekmektedir.

2-Mevcut Yeşil Kart Büroları; sisteme giriş yapabilecek personel ve makine (bilgisayar, telefon hattı, internet vb.) imkanlarına kavuşturulacaktır. Büroların personel ve makine noksanlıkları il ve ilçelerin tüm kamu kurumlarının imkanları kullanılarak geçici süreli olsa dahi karşılanacaktır.

3-Sistem kullanıcıları 05.11.2004 tarihinden itibaren http://yesil.saglik.gov.tr/yesil sitesinden, yada www.saglik.gov.tr/yesil adresinde yer alacak linkten sisteme erişebileceklerdir. Bu uygulama konusunda hazırlanan Yeşil Kart Sistemi Kullanma Kılavuzu da www.saglik.gov.tr/yesil adresinde yer alacaktır.

4-Yeşil Kart Merkez ve Ilçe bürolarında, bu uygulamada görev alacak kişiler için, ilk aşamada belirlenen kullanıcı ve şifre bilgileri Ek-1’de yer almaktadır. Burada yer alan kullanıcı ve şifreler tek kişi tarafından kullanılacaktır. Şifreler gizli tutulacak, kullanıcının dışında başkası tarafından bilinmeyecektir. Resmi yazının kendilerine ulaşmasını beklemeden sisteme giriş yapmak isteyen idarelerin, kullanıcı ve şifre talebi Bilgi Işlem Daire Başkanlığı’ndan Esin ŞEKER tarafından karşılanacaktır. Bu sayede, kullanıcı bilgilerinin resmi yazı ile Bakanlığa ulaşmasından önce de Yeşil Kart Sistemini kullanabilmeleri mümkün olacaktır.

5-Ek-1’de gönderilen kullanıcı ve şifrelerin en kısa sürede Yeşil Kart Bürolarına ulaştırılması ve gönderilen şifrelerin yeterli olmaması durumunda telefonla ek kullanıcı ve şifre; Bilgi Işlem Daire Başkanlığı’ndan Esin ŞEKER ‘den istenecektir.

6-Il/Ilçe idarelerince görevlendirilecek kullanıcılara ait bilgilerin Ek-2’de belirtilen formata uygun bir şekilde en geç 22.11.2004 tarihine kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

7-Il/Ilçe idareleri ya da Bakanlık taşra teşkilatı ile ilgili birimlerinin ellerinde yeşil kart kayıt defterinin bilgisayar ortamında tutulmasını sağlayan yerel çözümleri bulunanların, kayıt giriş tekrarını engellemek amacıyla bu yeni kullanılacak sisteme aktarılacak bilgilerin neler olacağı Ek-3’de belirtilmiştir. Bu bilgilerin nasıl aktarılabileceği konusunda da Bakanlığımız Bilgi Işlem Daire Başkanlığı’ndan Esin ŞEKER ile en kısa sürede iletişime geçilmesi gerekmektedir.

8-Yeşil Kartlı kişi kayıtlarının sisteme girilmesinin 15.12.2004 tarihine kadar tamamlanması şarttır.

9-Yeşil Kart Sisteminde olabilecek değişiklik ve gelişmeler www.saglik.gov.tr/yesil adresinden takip edilebilecektir. Yenilikler, duyurular, Kullanım Kılavuzu ve gerekli belgelere bu adresten ulaşılabilecektir.

10-Il/Ilçe idarelerine ait resmi sitelerde de gerekli açıklamaların yer alarak, www.saglik.gov.tr/yesil adresine link verilmesi uygun olacaktır.

11-Yeşil Kart Sistemi ile ilgili bilgiler 0(312)430 01 42 / 117 nolu telefon aracılığı ile Esin ŞEKER’den öğrenilebilecektir.

12-Ülke genelinde devam etmekte olan Yeşil Kart uygulaması için de 0(312)435 64 40 / 1278-1285 ve 0(312) 435 58 69 nolu telefonlardan destek alınabilecektir. Diğer taraftan 3816 sayılı Kanun’da değişiklik yapan ve 21.07.2004 tarih ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5222 sayılı Kanun’un uygulamasına yönelik yönetmelik çalışmaları da son aşamaya getirilmiş olup yakın bir tarihte yayımlanacaktır. Kanunda yapılan değişiklikle; ayakta tedaviler ile ilaç giderleri de kapsama dahil edilmiştir. Uygulama 01.01.2005 tarihi itibariyle ülke genelinde uygulanacaktır. Ilaç ödemeleri; yayımlanacak uygulama yönetmeliği, Bütçe Uygulama Talimatı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Harcamaları Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüklerince yürütülecek ve ödemeleri yeşil kart ödeneğinden gönderilecek ödeneklerden Sağlık Müdürlükleri tarafından ödenecektir.

Bu nedenle; yukarıda sıralanan planlamanın aksamaması, hak sahiplerinin bu haklarından tam faydalanmaları için yukarıda belirtilen hususların herhangi bir aksama ve gecikmeye meydan verilmeden uygulanması ile Sağlık Müdürlüklerinin Tahakkuk birimlerini güçlendirilmeleri hususunu önemle rica ederim.

Prof.Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

EK : 4

DAĞITIM

Gereği :

81 Il Valiliğine

Ek-2

Kullanıcı Bildirim Formu

Adı : ……………………………………

Soyadı : ……………………………………

TC Kimlik Numarası : ……………………………………

Kullanıcı Türü : ……………………………………

Birim Adı : ……………………………………

Unvan : ……………………………………

Telefon : ……………………………………

Adres : ……………………………………

Il / Ilçe : ……………………………………

Mail Adresi : ……………………………………

Ek-3

Yeşil Kart Transferi Zorunlu Bilgileri

TC Kimlik Numarası : ……………………………………

Ad : ……………………………………

Soyad : ……………………………………

Cinsiyet : ……………………………………

Kızlık Soyadı : ……………………………………

Ana adı : ……………………………………

Baba Adı : ……………………………………

Doğum Yeri : ……………………………………

Doğum Tarihi : ……………………………………

Adres : ……………………………………

Ilçe : ……………………………………

Il : ……………………………………

Karne Veriliş Tarihi(Kurul Onay Tarihi, Vize Tarihi) : ……………………………………

Karne Seri No : ……………………………………

Karne Seri, Karne No : ……………………………………

Iletişim Bilgileri

Sağlık Bakanlığı

Bilgi Işlem Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No : 3

D – Blok Kat : 1 06434 Sıhhiye / ANKARA

Tel : 0 (312) 430 01 42 / 117

Faks : 0 (312) 430 01 44

E-mail : [email protected] e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.