Genel SağlıkHABERLER

YAŞLILARDA GÜNEŞ IŞIĞI VE DÜŞÜK ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNE DİKKAT!

CHICAGO – JAMA yayınlarından Oftalmoloji Arşivi’nde yer alan bir rapor, düşük oranda antioksidan alımı ve güneşin mavi ışığına maruz kalmanın Sarı Nokta Hastalığı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Makalede yer alan bilgilere göre, mavi ışığın retinaya zarar vererek Sarı Nokta Hastalığının (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) gelişimine katkıda bulunduğu ileri sürüldü. Sarı Nokta Hastalığı ileri yaşta görme kayıplarının en önemli nedeni olarak biliniyor.

Lutein, çinko, C ve E vitaminleri; mavi ışığın retina üzerindeki zararlı etkilerine karşı koruyucu olabiliyor. Londra Hijyen & Tropikal Tıp Okulu’ndan Dr. Astrid E. Fletcher ve arkadaşları yaptıkları araştırmada, yaş ortalaması 73.2 olan 4.753 erişkinde bu besinlerin kandaki düzeylerini ölçtüler. Araştırmada yer alan katılımcılar yaşamları boyunca güneşe ne kadar maruz kaldıklarının bilgisini de verdiler.

Araştırma sonucunda 4.400 katılımcıdan 101 kişide neovasküler (yaş tip) ve 2.182 kişide ise başlangıç düzeyinde Sarı Nokta Hastalığı saptandı. Genel olarak, mavi ışığa maruz kalma ile Sarı Nokta arasında bir ilişki olmadığı anlaşıldı. Ancak, antioksidan düzeyleri düşük olan bireylerin %25’inde mavi ışığa maruz kalma ile neovasküler Sarı Nokta Hastalığını arasında ilişki bulundu.

Elde edilen sonuçlara dayanarak araştırmacılar, bireylerin retinayı mavi ışığın hasarlarından koruyabilmeleri için yeterli miktarda antioksidan almaları gerektiğini vurguladılar. Fakat yeterli düzeyde antioksidanı beslenme yolu ile almak günlük yaşamda kolay olmuyor. Çünkü yeterli miktarı tüketebilmek için belirtilen besinlerden günlük olarak çok fazla miktarlarda yemek gerekiyor. (örn: Günlük 1,2 kg mısır veya 48 adet yumurta gibi). Bu öğeler, mikronutrisyon* ürünleri yani lutein ve antioksidan desteği olarak dışarıdan sağlanabilir ve sarı nokta hastalığı riski önemli oranda azalabilir.

*Mikronutrisyon, mikro beslenme ile eş anlamlı olup, özellikle vücut için gerekli besin desteklerinin istenen oranda alınması şeklinde tanımlanabilir. Mikro beslenmenin en net örneklerinden birinin vitaminler olduğu söylenebilir.

Bilgi için: Seher Saygın / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 352 41 92