Genel SağlıkHABERLER

PRATİSYEN AİLE HEKİMİ 2200 TL KAYBEDECEK

Bu iddiayı AHUY’un uygulanmasına bağlayan GÜSİAD Başkanı Dr. Halit Atik, ttBu yönetmelik yürürlüğe girerse pratisyen kökenli aile hekimlerinin ücreti toplamda 2200 TL birden düşecek” dedi .

Bu iddiayı AHUY’un uygulanmasına bağlayan GÜSİAD Başkanı Dr. Halit Atik, ttBu yönetmelik yürürlüğe girerse pratisyen kökenli aile hekimlerinin ücreti toplamda 2200 TL birden düşecek” dedi .

Sağlık Bakanlığı’nın çok büyük ümit ve vaatlerde geçen yıl başlatıp tüm Türkiye’de hayata geçirdiği Aile Hekimliği Uygulaması ‘na bazı eleştiriler geldi.

Herkesin bir aile hekimine sahip olması ve birinci basamak sağlık hizmetini üstlenmesi gibi olumlu ve pratik yararlarına karşın “Pratisyen hekim” kökenli aile hekimlerinin gelirlerinde ciddi oranda düşme olacağı öne sürüldü. Güney Bölgesi Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkam Dr. Halit Atik, “Eğer AHUY yürürlüğe koyulursa maaşlarda 2200 TL’lik bir kayıp olacak” diye yakındı.

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği TAHUD’un web sitesinde yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (AHUY) ile aile hekimlerinin çok ciddi gelir kayıplarına uğrayacağı vurgulandı. Kamuoyuna “Aile Hekimlerine Katsayı Müjdesi” olarak yansıtılan taslağa göre aile heldrninin nüfus basma aldığı ücrette, nüfusa ve nüfus yapışma bağlı olarak ortalama yüzde 10 civarında bir düşüş olacağına dikkat çeken Pratisyen Hekimlik Derneği Adana Şubesi’nden Dr. Halit Atik, “Bu yönetmelik pratisyen hekimlere çok zarar verir” dedi.

BİR AN ÖNCE ÇEKİLMELİDİR

GÜSİDER Başkanı da olan Dr. Halit Atik, Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği’nin özellikle pratisyenlikten yetişmiş aile hekimlerinin gelirlerinde yaratacağı kaybın telafisi olanaksız bir zarara dönüşeceğini öne sürdü. Dr. Atik, “Bu yönetmelikler Aile Hekimliği’ni pratisyen hekimler açısından yapılabilir, uygun bir iş olmaktan çıkartmaktadır. ‘Nasılsa gidecekleri başka yer yok’ diye bu tip dayatmaları kabul etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2010 tarihli yönetmeliği bir an önce yayımdan çıkartmalıdır.