Genel SağlıkHABERLER

YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN PRİM BORCU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, yasal süresi içinde ödenmeyen prim borcuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, yasal süresi içinde ödenmeyen prim borcuna ilk üç aylık sürede devlet iç borçlanma faizi oranı ile her bir ay için yüzde 2 gecikme cezası, takip eden aylar için ise sadece devlet iç borçlanma faiz oranının uygulandığını bildirdi.

SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, zamanında ödenmeyen prim borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile ilgili ”Devlet tefeci olmasın”, ”Esnafın kurtuluşu yeniden yapılandırmada” başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, ”kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacağı” hükmünün yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca, her ay için bulunan tutarlara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammının hesaplanacağı, ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammının günlük olarak dikkate alınacağı kaydedildi.

Kanunda, Bakanlar Kurulunun ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı yüzde 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkili olacağının hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada, kanunun bu hükmüne istinaden yüzde 3 olarak uygulanan gecikme cezası oranının, Bakanlar kurulu kararıyla 1 Mayıs 2010’dan itibaren yüzde 2 oranına indirildiği bildirildi.

Bu bağlamda, yasal süresi içinde ödenmeyen prim borcuna ilk üç aylık sürede Devlet iç borçlanma faiz oranı ile birlikte her bir ay için yüzde 2 gecikme cezası, takip eden aylar için ise sadece Devlet iç borçlanma faiz oranının uygulandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Haziran ayı için Devlet iç borçlanma faiz oranı; yüzde 0,70 olarak gerçekleşmiş olup, Devlet iç borçlanma faiz oranının kurumumuzun uğrayacağı reel kaybı önlemeye yönelik olduğu dikkate alındığında, borç ödeninceye kadar kurumumuzca ceza mahiyetinde tatbik edilen faiz oranı sadece ilk üç aylık sürenin her bir ayı için aylık yüzde 2 oranın bileşik bazda uygulanmasından, dolayısıyla yaklaşık yüzde 6 oranından ibarettir.

Bu itibarla, yapılan son düzenleme ile kurumun prim ve diğer alacaklarına uygulanan gecikme cezası oranında önemli oranda (yüzde 33) indirim sağlanarak, işverenlerin ve sigortalıların üzerindeki faiz yükü hafifletilmiştir.

Vergi uygulamalarında vadesinde ödenmeyen vergi borçları için, vadenin dolduğu tarihten ödemenin yapıldığı güne kadar geçer sürelerde, ödemenin yapılmadığı her bir ay için aylık basit usulde yüzde 1,95 oranında gecikme zammı hesaplanmaktadır.”

-TAKSİTLENDİRME-

Ödenmeyen prim ve diğer alacakların tahsiline ilişkin yasaların da hatırlatıldığı açıklamada, prim borcunu yasal süresinde ödeyememeleri nedeniyle haklarında icra takibine geçilen işverenlerin, borçlarını defaten ödeyemedikleri takdirde tecil faizi ödeyerek borçlarını taksitlendirebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, bu taksitlendirmede uygulanan tecil faiz oranının, ”Tecil faizi, Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır” hükmüne istinaden, Maliye Bakanlığı uygulamasına paralellik arz ettiği vurgulandı.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranının, Maliye Bakanlığı’nın ”Tahsilat Genel Tebliği” ile yıllık yüzde 19’a düşürüldüğü, yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık yüzde 19 tecil faiz oranı uygulandığı kaydedildi.