Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLAR ZORUNLU SİGORTA İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Doktorlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için kuyruğa girdi. Tam Gün yasası çerçevesinde mesleki hatalara karşı sigortalanmak için sendikaların yolunu tuttu. Sigorta yapmayan doktorlara ceza verilecek …

Tam Gün yasası çerçevesinde mesleki hatalara karşı sigortalanmak için sendikaların yolunu tuttu. Sigorta yapmayan doktorlara ceza verilecek olması nedeniyle doktorlar sigorta yaptırmaya başladı. Zorunlu sigortayı yaptırmayan doktorlar için 5 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

Tam Gün yasasında yer alan ve 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu mali sorumluluk sigortası için doktorlar sigorta yaptırmaya başladılar. Kamuda görev yapan doktorların sigorta primlerinin yarısını doktorlar kendileri ödeyecek. Diğer yarısı ise döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayanlarda ise kurum bütçelerinden ödenecek. Sözleşmeli Aile Hekimleri, sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyecek.

Sigorta yapmayan doktorlara ceza verilecek olması nedeniyle doktorlar sigorta yaptırmaya başladı. Zorunlu sigortayı yaptırmayan doktorlar için 5 bin Türk Lirası idari para cezası öngörülüyor. Tabiplerin/diş tabiplerinin ödeyecekleri sigorta primleri, sigorta tarife ve talimatında belirlenmiş olup risk gruplarına göre 150 lira ile 750 lira arasında değişiklik gösteriyor. Sigorta, her bir olay için azami 300 bin liraya kadar teminat sağlıyor. Kamuda çalışan doktorlar sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyecek. Makbuz karşılığında kurumundan sigorta priminin yarısı 30 gün içerisinde alacak.

Doktorlara sigortalamak için sigorta şirketleri çalışmalarını sürdürürken sendikalarda üye olan doktorlara avantajlı sigorta anlaşmaları yapıyorlar. Türk Sağlık-Sen’in yaptığı anlaşmaya göre mesleki mali sorumluluk sigortasını sendikanın anlaşma yaptığı şirkete yaptıran doktorlara ilave olarak 45 bin liraya kadar ferdi kaza sigortasından ücretsiz yararlanacak. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Amacımız üyemiz olan doktorların sorunsuz, kolay ve avantajlı bir şekilde sigorta yaptırmalarını sağlamak. Bunun için sigorta şirketi ile anlaşma yaptık. bu tür faaliyetleri sosyal sendikacılığın bir gereği olarak görüyoruz. Bu tür faaliyetlerde bulunmaya ve üyelerimize imkanlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.