YANIK İZLERİNE SON

Amrerikada bulunan yeni bir yöntemle yanık izlerinden kurtululabileceğiz. bu yöntemde kullanılan tamamlayıcı ve yenileyici bir şablondan oluşan “Integra Regenaration Template”, iki katlı zardan oluşuyor.

Kolaj şeklinde hazırlanmış çapraz şeklindeki bir ilaç bağı ve üzerindeki sentetik tabakadan oluşan yenileyici yöntem, hasarlı derinin alındığı yere yerleştiriliyor.

Yaranın üzerine gelen alt tabaka, yeni derinin oluşabilmesi için kan damarları meydana getiriyor ve diğer hücreleri harekete geçirerek, yeni derinin oluşmasını sağlıyor.

İki üç hafta sonra üst tabaka alınarak, hastanın yara izi üzerinde meydana gelen ince deri bırakılıyor ve yara izinin yeni deriyle kapanması sağlanıyor.