UYUŞTURUCU İLAÇLARINA SIKI TAKİP

Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, uyuşturucu nitelikteki ”Kontrole tabi madde ve müstahzarların sarfları” ile ilgili genelge yayınladı.

Genelgeye göre, bu ilaçlara ait aylık satış bilgilerini içeren sarf cetvellerinin belirli hususlara göre hazırlanması ve genel müdürlüğe gönderilmesi gerekiyor.

Buna göre, eczane ve depolar, uyuşturucu nitelikteki ilaçların bir önceki aydan devir edilen miktarı, ay içinde alınan toplam miktarı, ay içinde satılan toplam miktarı ve bir sonraki aya devir eden miktarı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlü olacak.