Genel SağlıkHABERLER

ÜNİVERSİTELERDEKİ TAM GÜN ÇALIŞMA ŞEKLİNDE YETKİLİ YÖK

Sağlık Bakanlığı: “Kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açması veya özel hastanelerde çalışması mümkün değil”

Sağlık Bakanlığı, üniversite personelinin tam gün esasıyla ilgili çalışma şeklinin nasıl olacağına ilişkin uygulama konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun yetkili olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada tam gün konusunda Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar hatırlatıldı.

Üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında çalışma yasağına ilişkin cümlenin iptal edildiği, bununla birlikte üniversite personelinin tam gün esasıyla çalışma prensibinin kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, üniversite personeli açısından tam gün çalışma uygulamasının 30 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlayacağı anımsatılarak, “Tam gün esasıyla ilgili çalışma şeklinin nasıl olacağına ilişkin uygulama konusunda ise, bu konuda farklı görüşler bulunmakla birlikte, Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” denildi.

Kamuda çalışan diğer hekimler bakımından, tam gün çalışma esası getirilmesine ilişkin uygulamanın mahkemece kabul gördüğü ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu çerçevede; kamuda çalışan hekimlerimizin, mesai sonrasında serbest çalışmasına izin veren 2368 Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve 1219 Sayılı Yasa’nın 12. maddesinin üçüncü fıkrasında da, kamu görevlilerinin aynı zamanda mesleğini serbest olarak icra edemeyeceklerine ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmediğinden, bu hekimlerimizin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren muayenehane açabilmesi veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama ise, 30 Temmuz 2010 tarihinde başlayacaktır.”