Genel SağlıkHABERLER

ULTRASONDA 4. BOYUT

4D ultrasonun normal ultrasondan farkı var mıdır?

4D ultrason norm ultrasondan farklıdır. 3 Boyutlu ultrason : 2 boyutlu ultrason ile elde edilen görüntülerin bilgisayarda işlenerek yatay-dikey-koronal planda birleştirilerek hacim biçiminde görüntü alınabilmesidir. Şayet 3 boyutlu görüntü televizyon görüntüsü gibi real time olarak canlı elde edilmesiyle 4 boyutlu ultrason görüntüsü elde edilir.

4D ultrasonografinin fetus üzerinde her hangi bir zararı söz konusu mudur?

Bugünkü bilgilerimizle gebelikte gerekli durumlarda uygulanan ultrason nin fetus ve anne adayı için zararlı olabileceği yönünde yeterli bir bilimsel kanıt olmadığını söyleyebiliriz.

Hangi aydan itibaren 4D ultrasona girilebilir?

Gebeliğin 20. haftasından itibaren 4D ultrason ile bakılabilir.

Gebeliğinin 20. haftasında olan tüm gebeler 4D ultrasona girebilir mi? Yani bunun için gebenin fiziksel bir şartı karşılaması gerekiyor mu?

Her sağlıklı gebe 4D ultrason ile muayene edilebilir.

5- 4D ultrason sadece gebelikte mi kullanılır mı?

4 boyutlu ultrasonu sadece gebelikte değil, jinekolojik hastalıkların tespitinde de kullanabiliriz. Bunları özetleyecek olursak;

a) Rahimin doğumsal anomalilerinin tespitinde

b) Endometrium ve uterin kavite incelemesinde

c) Dış gebelik, özellikle ( kornael )

d) Yumurtalık lezyonlarının orjininin ayrımında

e) Yumurtalık tüplerindeki tıkanıklık ve PCO gibi kısırlık hastalarının değerlendirilmesinde

f) Myom ameliyatı planlanan hastalarda myomların haritalanmasında

g) İntrauterin araç lokalizasyonu ve tiplendirilmesinde

Gebeliğin 20. haftasında girilen ultrasonografi ile aile hangi sorularına cevap bulabiliyor?

Gebelikte özellikle yüz yarıkları olmak üzere yüz anomalilerinin tanısında ilave yararlı bilgiler verir.İskelet sistemi, kalp ve normal tüp defektlerinde de 4 boyutlu ultrason nin yararları mevcuttur. Yine annenin bebeğinin gerçeğe yakın olan resmini görmesi, anne ile bebek arasındaki duygusal bağı pekiştirmesi açısından çok önemlidir.

Gebelikte yapılan rutin ultrason kontrolleri de 4D ile yapılabilir mi?

Rutin ultrason kontrollerinin 2 boyutlu ultrason ile yapılması yeterlidir. Ama rutin kontrollerin 4D ultrason ile yapılmasında sakınca yoktur.

4D ultrasondaki ilk görüntülere bebeğin ilk fotoğrafı diyebilir miyiz?

Kesinlikle bebeğin ilk fotoğrafıdır. Bu nedenle aileler için oldukça önemlidir. Az öncede bahsettiğimiz gibi bebekle anne arasında bağ kurulmasında oldukça etkilidir.