Genel SağlıkHABERLER

TÜRKİYE’DE YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ SERVİSİ YOK!

Türkiye, Adli Psikiyatri’de koruma ve tedavi süreci için “Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisleri”ne ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’deki ilk adlî psikiyatri eğitim ve araştırma birimini bünyesinde bulunduran Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden alınan bilgiye göre “Türkiye’de kanunu olmasına rağmen toplum açısından tehlikeli olan hastaları barındıracak yüksek güvenlikli sağlık kurumları mevcut değil” denildi.

Konuyla ilgili BRSHH’tan (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) Uzm. Dr. Fatih Öncü’nün yaptığı açıklamada “19. yüzyıldan bu yana çağdaş hukukun geçerli olduğu ülkelerde suç işlediği sırada yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını ayırt etme gücünden yoksun olan ve davranışlarını denetleme yetisi ortadan kalkan ve bir akıl hastalığı olan kişiler yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınır. Bu kurumlar özellikle akıl hastalarının kaçmasını önleyecek fiziki, elektronik ve güvenlik donanımına (kamera, projektör, elektromanyetik kapılar vb.) sahip olması gerekir. Kurum içinde hastaların birbirlerine ve görevlilere zarar vermesini önleyecek fizik, elektronik ve güvenlik donanımı ile iç ve dış güvenlik personeline ihtiyaç duyar” dedi.

Türkiye’de suç işleyen ya da suç işlemeye eğiliminde olan kişiler için Türk Ceza Kanunu’nun hükmü (57/1 maddesi) bulunduğunu vurgulayan Öncü şunları kaydetti: ’’Yasa 2005 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Türkiye’de akıl hastalarının, hastalıkları nedeniyle saldırganlık dürtülerini tedavi eden yüksek güvenlikli sağlık kurumu mevcut değil” dedi.

Uzman Dr. Fatih Öncü“kendilerine ve başkalarına zarar verme riski taşıyan, toplum güvenliği açısından tehlikeli olan suç işlemiş akıl hastalarının “Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Servisleri”yle, tedavi, rehabilitasyonu, topluma yeniden kazandırılması ve medeni hakların korunmasını sağlayacak tıbbi düzenlemelerin yapılacağı tedavi alanlarının oluşturulması gerekir.

Yüksek güvenlikli sağlık kurumları sağlık yatırımları kapsamına hızla alınmalıdır. Biz Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak bu konuda gerekli desteği vermeye hazırız’’ diye konuştu.