Genel SağlıkHABERLER

TÜRKİYE’DE İNTİHAR YAŞI YÜKSELİYOR

Türkiye’de intihar girişiminde yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın/erkek oranının birbirine yaklaştığı ve bazı aylarda zehirlenme ile intihar girişiminin daha çok olduğu tespit edildi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi (BRSHH) Düşünen Adam Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye’de intihar (özkıyım) yaşının yükseldiği ortaya çıktı.

Araştırma, 2007 – Ocak 2010 tarihleri arasında zehirlenme (entoksikasyon) yoluyla intihar girişimi nedeniyle yatan 540 hasta üzerinden yapıldı. İntihar amaçlı yatan 474 hastanın 361 (%76.16) kadın, 113’ü (%23.83) erkeklerden oluşuyordu.

Çalışmada en yüksek intihar girişimi sayısı, 169 hastayla 21–30 yaş grubunda görüldü. İkinci sırada ise 163 hasta ile 13–20 yaş grubu dikkati çekiyordu. Yüksek yaş gruplarında; 50 yaş üstünde 2007 yılında hiç hasta yokken, 2008 yılında 55–60 yaş grubunda 2 intihar girişimi bulunuyordu, 61 yaş üstü hiç hasta yoktu. Ama 2009 yılında 61–70 yaş grubunda 7 hasta, 71 yaş üstünde 3 hasta bulunuyordu. İlerleyen yaş gruplarındaki intihar girişimi her geçen yıl artış gösteriyordu.

Tüm hastalarda intihar teşebbüslerinin en fazla Haziran (%12.53), Temmuz (%11.66) ve Ekim (%11.23) aylarında olduğu görüldü. En az intihar girişiminin ise %2.16 ile Ocak ayında olduğu tespit edildi. İntihar girişiminde bulunan hastaların yaş ortalamaları yıllara göre karşılaştırıldığında, 2009 yılında saptanan ortalamanın 2007 yılına göre yüksek olduğu bulundu.

Türkiye’de henüz 40’lı yaşlarda yüksek oranlar görülmese de, her yıl yaş ortalamasının artması ileride daha yüksek rakamlara ulaşılabileceğinin sinyallerini veriyor. Telefonla aranan 40 yaş üstü hastaların intihar girişimi için neden vermek istemedikleri “oldu bir kere, bir daha olmaz” gibi pişmanlık ifadesi kullandıkları gözlendi.

Araştırmada intihar girişiminde yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın/erkek oranının birbirine yaklaştığı ve bazı aylarda zehirlenme ile intihar girişiminin daha çok olduğu tespit edildi.

Çalışmanın bulgularının çok merkezli ileriye dönük yeni araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, son yıllarda intihar girişiminde bulunan hasta sayısındaki artış kadar, girişimde bulunanların yükselen yaş ortalamasının da dikkati çektiğini ifade ettiler.