Genel SağlıkHABERLER

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ‘SAĞLIK ALANINDA ETİK VE HUKUK’ TARTIŞILACAK

Avrupa ve Türkiye’nin sağlık hukukçuları 17-19 Nisan’da İstanbul’da biraraya geliyor

Yeditepe Üniversitesi, Zürih Üniversitesi, Avrupa Bilim ve Sanatlar Akademisi ile Roche İlaç tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sağlık Alanında Etik ve Hukuk” konulu uluslararası sempozyum, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen sağlık hukuku otoritelerini ilk kez biraraya getirecek.

17-19 Nisan tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası Kayışdağı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek Sempozyum’un onursal başkanlığını, ceza hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yener Ünver ile Zürih Üniversitesi ve Avrupa Bilim ve Sanatlar Akademisi Sosyal, Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Bölümü Dekanı Prof. Dr. Brigitte Tag yapacak. Avrupa’da ve Türkiye’de alanında literatüre girecek önemli çalışmalara imza atmış hukukçular ile akademisyenlerin katılacağı Sempozyum’da tartışılacak konular ise şunlar:

“Günümüzde Tıp Bilimindeki Etik İlkeler”; “Tıp Etiği Açısından Tazminat Kavramı”; “İlaç Endüstrisi ve Etik İlkeler”; “Hasta-Hekim İlişkisinde Etik”; “Çocuk Psikiyatrisinde Adli Vakalara Yaklaşım ve Etik İlkeler”; “Kadın Doğumdaki Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Doktorun Sorumluluğu”; “Karar Verme Yeteneği Bulunmayanlar Üzerindeki İlaç Araştırmalarında Hukuksal ve Etik Sorunlar”; “Yapay Döllenmenin Hukuk Felsefesi Açısından Temel Sorunları”; “Organ Naklinden Kaynaklanan Etik ve Hukuk Sorunları”; “Psikiyatride Etik ve Hukuk”; “Türk Ceza Hukuku’nda Hukuk ve Etiğin Çatışma Alanları”; “Ölüme Yardım: Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Bakış Açıları”; “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Açısından Vücut Parçaları, Biyoteknoloji, Patentlenebilirlik ve Mülkiyet Hakkı İlişkisi”; “Türk Ceza Hukukuna Göre İlaç İşverenlerinin, Doktorların, Kliniklerin ve Etik Komisyonlarının İlaç Araştırmalarındaki Sorumluluğu” gibi başlıklarda önemli tartışmalar yürütülecek.

Toplantıda sunulan tebliğler daha sonra kitap olarak basılacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası
Büyük Salon, Kayışdağı Yerleşkesi
Kayışdağı – Kadıköy