TRAVMATİK OMURİLİK YARALANMALARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM” ÖZÜRLÜLER’07 KONGRESİNDE TARTIŞILIYOR….

Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri, 06-09 Aralık 2007 tarihinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştiriliyor.

Tıp alanında TRAVMATİK OMURİLİK YARALANMALARINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM” ana başlığı altında gerçekleşecek olan oturumlarda ele alınacak diğer konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor:

OMURİLİK TRAVMALI HASTADA ANESTEZİ YAKLAŞIMI

OMURİLİK YARALANMASINDA YOĞUN BAKIM SORUNLARI

NÖROJENİK MESANE VE NÖROJENİK BARSAK

OMURİLİK YARALANMASINDA SEKSÜEL DİSFONKSİYON

GEÇ DÖNEM SORUNLARI

OMURGA YARALANMALARINA GENEL BAKIŞ

SERVİKAL OMURGA TRAVMALARI

TORAKAL- TORAKOLOMBER OMURGA TRAVMALARI

LOMBER OMURGA TRAVMALARI

OMURİLİK YARALANMALARINDA PSİKOSOSYAL DURUM

Sosyal Platformlar çerçevesinde yapılacak toplantılarda Türk Tabipleri Birliği “TÜRKİYE’DE ÖTENAZİ ve ASHLEY YÖNTEMİ”ni ele alacak ; Disabled Peoples International temsilcileri de çalışmalarını aktaracaklar.

Özürlüler’07 Kongresi yerli ve yabancı bilim adamları, sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim uzmanlarından oluşan değerli konuşmacıları ile dikkat çekiyor.

Özürlüler’07 Kongresi hakkında detaylı bilgi için; www.ozurlulerkongresi.org