Genel SağlıkHABERLER

TIPTA UZMANLIK ZORLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sefer Aycan, yaklaşık 20 yıldır Tıpta Uzmanlık için yeni tüzük çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak bir türlü gerçekleştirilemediğini söyledi.

Tüzüğü, tıp eğitiminde standart ve Avrupa Birliği şartlarına uyum sağlamak amacıyla hazırladıklarını belirten Aycan, 1983 yılında çıkarılan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan uzmanlık süreleri ve yan dallar uzmanlık sürelerini AB ile uyumlaştırmak için revizyona gittiklerini bildirdi.

Hemen hemen tüm uzmanlık dalları ve yan dalların sürelerinin arttığını belirten Aycan, uzmanlık dallarının branşlara göre 4-5-6 yıla, yan dalların süresinin ise 2-3 yıla çıkarıldığını ifade etti.

Tıp eğitiminde standart sağlamak amacıyla doktorların uzmanlığa başlarken ve uzmanlığı bitirirken merkezi “Bilimsel Yeterlilik Sınavı”na tabi tutulacaklarını kaydeden Aycan, uzmanlık sınavına girebilmenin şartlarının da yeniden düzenlendiğini söyledi.

Aycan, bu sınavda başarılı olamayanlara ikinci kez hak tanınacağını da bildirdi.