Genel SağlıkHABERLER

TERFİ ŞEKLİNE ELEŞTİRİ

Klinik Şefliği, Şef Yardımcılığı ve Başasistanlık Sınavlarına İlişkin Kaygılar Artıyor!Ankara Tabip Odası Klinik Şefliği, Şef Yardımcılığı ve Başasistanlık Sınavlarına İlişkin şu açıklamalarda bulundu;

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev alacak eğitici kadrolarının seçimine ilişkin sorunlar bir türlü çözümlenmemektedir. Son olarak söz konusu kadrolara atanacak eğiticilerin seçimi için bir sınav ilanı yapılmış ve yazılı sınav 4 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle boş olduğu bilinen birçok kadro ilan edilmemiş, bu kadrolara daha önce yapıla geldiği gibi sınavsız atamaların yapılacağı kuşkusu ortaya çıkmıştır. Yazılı sınav, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak hassasiyetlerimizi defalarca dile getirmemize rağmen ÖSYM tarafından yapılmamış ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda sorunun yanlış olduğu ortaya çıkmış, bir kısım sorular iptal edilmiş, bir kısım sorunun birden fazla doğru cevabı olduğu açıklanmış, tüm bunlar yazılı sınavın ciddiyetinin sorgulanır hale gelmesine yol açmıştır.

Nihayet geçtiğimiz hafta sonu yapılmaya başlanan sözlü sınav aşaması, sınavın objektifliğine ilişkin kuşkuları iyice artırmıştır. Sözlü sınavlar başlamasına rağmen halen sözlü sınav jürilerinin nasıl belirlendiği, örneğin önümüzdeki hafta sonu bazı dallarda yapılacak olan sözlü sınavın jürilerinin kimlerden oluşacağı bilinmemektedir. Odamıza yapılan başvurulardan jürilerin oluşturulmasında taraflı davranıldığı fikrinin hekimlerde yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Oysa “Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince jüri üyelerinin Bakanlıkça oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenmesi gerekmektedir. Oysa belirlenen jüri havuzu açıklanmamış, talep edilmiş olmasına rağmen sözlü sınav jürileri asıl ve yedek üyeleri meslek örgütümüzden bir temsilcinin de katılımıyla, şeffaflıkla açıklanan jüri havuzundan çekilen kura ile belirlenmemişti

. Dolayısıyla sınav süreci meslektaşlarımız ve odamız tarafından kaygıyla izlenmektedir.

Ankara Tabip Odası olarak Eğitim ve Araştırma Hastanelerine atanacak eğitici kadrolarının belirlenmesinde şeffaflık ve hakkaniyet taleplerini yineliyor, meslektaşlarımızın yaşayacağı olası mağduriyetlerde yanlarında olacağımızı ve gerekli yasal girişimleri başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.