Genel SağlıkHABERLER

TEDAVİ BEDELLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ İÇİN TALİMAT

Türk Dişhekimleri Birliği, SGK’nın, tedavi bedellerinin zamanında ödenmesi için talimat çıkardını açıkladı.

Türk Dişhekimleri Birliğinden yapılan açıklamada ; “Koşullara uygun olarak yapılan sevkler sonrasında serbest çalışan dişhekimlerince diş tedavileri sağlanan hastalara SGK İl Müdürlüklerince ödeme yapılmadığı şikayetleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bir yazı gönderilerek ödemelerin geciktirilmeden yapılması istenilmişti.

Konu ile ilgili olarak SGK Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, serbest dişhekimlerine yaptırılan tedavi bedellerinin zamanında ödenmesi için 18.06.2010 tarihinde tüm illerdeki SGK İl Müdürlüklerine talimat verildiği bildirilmiştir. ” denildi.