TAŞ HASTALIĞI ÇOCUKLARI DA VURUYOR

Taş hastalığı son yıllarda erişkinler kadar çocuklarda da sıklıkla tespit edilmektedir. Taş hastalıkları ile ilgili olarak uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri ise hasta ilk taş atağını ne kadar erken yaşta geçirir ise taş hastalığının nüks etme riskinin o kadar fazla olduğudur. Çocuk taş hastalarının taş hastalıklarında oldukça modern bir tedavi yöntemi olarak gösterilen ESWL tedavisi sonrası kırılan küçük taş partiküllerinin erişkin hastalara kıyasla çok daha çabuk ve sorunsuz olarak döktüğü gözlenmektedir.

Memorial Hastanesi Üroloji Bölümü Başkanı, Prof.Dr.Kemal Sarıca çocuklarda taş hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

İdrar Yolu Taş Hastalığı Çocuklarda da Sıklıkla Tespit Ediliyor

Günümüzde erişkin hastalar için böbrek içerisinde yer alan 2 cm. ve altındaki taşların tedavisinde ilk ve etkili tedavi seçeneği, taş kırma yöntemi olarak uygulanmaktadır. Erişkin hastalar ile aynı sıklıkta olmamasına rağmen son yıllarda özellikle çocuk hastalarımızda da idrar yolu taş hastalığı artan bir sıklıkla tespit edilmektedir. Uygulanan şok dalgaları ile kırılarak küçük parçalara bölünen taşları bol bol hareket ederek ve su içerek düşüren hastalar bu işlem sonrasında kısa sürede günlük aktivitelerine geri dönebilmektedir. Çocuk taş hastalarının ESWL tedavisi sonrası kırılan küçük taş partiküllerinin erişkin hastalara kıyasla çok daha çabuk ve sorunsuz olarak döktüğü gözlenmektedir.

Bugün artık kesin olarak bilmekteyiz ki bir taş hastası ilk taş atağını ne kadar erken yaşta geçirir ise taş hastalığının nüks etme riski de o kadar fazladır. Dolayısıyla çocuk taş hastaları ESWL tedavisi ile taşlarından arınsalar bile yeni taş oluşumu açısından yüksek risk altındadırlar. Bu nedenle çocuk hastaların 24 saatlik idrar ve kan incelemelerinin yapılarak nükslerin önlenmesine yönelik diyet ve ilaç tedavilerinin düzenlenmesi çok önemlidir. Hastanemiz üroloji bölümünde tüm bu ayrıntılı incelemeler ve tedavi olanakları etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

ESWL ile Tedavi

Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde gereken her türlü teknik alt yapıya sahip olan üroloji kliniğimizde, taşların tedavisinde artık açık ameliyat yöntemi nadiren uygulanmaktadır. Taş kırma tedavisi olarak bilinen (ESWL) uygulaması hastanemizde “Siemens Modülaris” isimli taş kırma cihazının alımı ile devreye girmiş bulunmaktadır. Taş hastalıklarının endoskopik yönden tedavisinde çok aktif olarak çalışan kliniğimizin çok önemli bir eksiği de böylece tamamlanarak bu alanda hiçbir eksik kalmamıştır. Bu yöntem son 25 yıllık süreç içerisinde böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde giderek daha sık uygulanmaya başlayan, taşların tedavisinde son derece pratik ve hastaya çok az zarar veren bir yöntem olarak yaygın kabul görmektedir. Bu uygulama sırasında erişkin hastalar anestezi verilmeden cihazın masasına uzanmakta ve idrar yollarının değişik yerlerinde mevcut taş veya taşlara (Böbrek, idrar kanalı, idrar torbası) belli pozisyonlarda şok dalgaları uygulamak suretiyle taşlar ufalanarak düşürülebilecek duruma getirilmektedir. ESWL tedavisinin etkinliğini sağlamak amacıyla hastanın hareketsiz kalması önemli olduğu için, çocuk hastalarda genel anestezi altında bu işlemin uygulanması gerekmektedir. Hastanemiz ESWL biriminde çocuk hastaların genel anestezi altında tedavilerinin gerçekleşebilmesi için her türlü donanım bulunmaktadır. Genel anestezi vermek için gerekli ekipmanın yanı sıra halk arasında şeffaf taş olarak adlandırılan non- opak, yani X ışınları ile görüntülenemeyen taşların ESWL ile tedavisi, ESWL cihazımıza adapte edilmiş bir ultrasonografi probu sayesinde başarı ile sağlanmaktadır.

Taş hastalığının tedavisinde bir referans merkez olmayı amaçlayan ve bu alanda deneyimli ekibi ile son derece yoğun çalışan hastanemizin en önemli hedefi, taş hastalarına mevcut tüm modern tedavi alternatiflerini bir arada sunabilmektir. En modern yöntemler ile hastaların taşlarının tedavi etmekle hastalığının kendisini tedavi etmediğimizi ve sadece taşları alarak hastayı bir dönem rahatlattığımızı düşündüğümüz zaman, bu hastaların taşların oluşumu açısından çok detaylı olarak araştırılması gerektiğini de belirtmek isteriz. Merkezimizde tüm hastalar taş oluşturan risk faktörleri açısından da detaylı olarak araştırılmakta ve gelecekte oluşabilecek taşların önlenmesi için gereken önlemler hızla alınmaktadır.