Genel SağlıkHABERLER

“TANSİYONUNUZ KONTROL ALTINDA MI?” KAMPANYASI

Hipertansiyon Nedir?

Damarlar vücuttaki tüm organlarımızı besleyen kanın dolaştığı yollardır. Yüksek Tansiyon damarlardaki kan basıncının normalin üzerinde olmasıdır. Vücuttaki kan dolaşımında sorun olduğunda damarların beslediği organlarda bir takım hasarlar oluşur. Büyük tansiyonun 14 veya küçük tansiyonun 9 ve üzerinde olması (140/90 mmHg) yüksek tansiyon demektir. Şeker ve böbrek hastalarında ise; büyük tansiyonun 13 ve küçük tansiyonun 8 ve üzerinde olması yüksek tansiyon ya da hipertansiyon olarak sınıflandırılır. Kılavuzlara göre ideal tansiyon değeri 120/80 mmHg’dir.

Hipertansiyon beyin kanaması ve felç, kalp yetersizliği ve kalp krizi, böbrek yetersizliği, görme kaybı gibi hastalıklara neden olabilir. Kan basıncı değerleri normal sınırlarda tutulan hipertansiyon hastalarında bu hastalıkların oluşması önlenebilir.

Kampanyanın Gerekçesi ve Türkiye’deki Durum:

Türkiye’de en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon hakkında Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nce 2003 yılında yapılan “Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması” hastalığın sıklık ve yol açtığı sağlık sorunlarıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Bir yıldır sürdürülen hipertansiyonla ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışmadan aşağıdaki çarpıcı veriler elde edilmiştir:

o Türkiye genelinde hipertansiyon görülme sıklığı % 31.8’dir. Ülkemizde her üç kişiden biri hipertansiyon hastasıdır yani başka bir deyişle Türkiye’de yaklaşık 15 milyon hipertansiyon hastası bulunmaktadır.

• Hipertansiyon saptananların % 38’inin daha önce hipertansiyon tanısı aldığı, % 62’sinin ise ilk kez bu çalışma sırasında hipertansif olduğununu öğrendiği belirlenmiştir Buna göre ülke genelinde hipertansiyonu olan her 3 kişiden 2’si hipertansif olduğunun farkında değildir.

• Hipertansiyon kadınlarda daha fazla görülmektedir. Erkeklerde % 27.5 sıklıkta bulunurken kadınlarda bu oran % 36.1’tir.

• Hipertansiyon hastası olup kan basıncı yeterli kontrol edilenlerin oranı sadece % 21’dir. Bu da, 5 hipertansifliden 4’ünde kan basıncı kontrolünün yeterli yapılmadığını göstermektedir.

• Hipertansiyon saptanan bireylerde yapılan idrar ve kan analizleri ile % 27.4’ünde böbrek hasarının göstergesi olan ‘mikroalbuminüri’nin varlığı saptanmıştır. Her 3 hipertansiften birinde böbrek hasarı saptanmasının altında yatan neden, hipertansiyonun geç fark edilmesi ve yeterli tedavi edilmemesidir.

Bu veriler hipertansiyonun tanı ve tedavisinin toplumsal düzlemde ele alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Sorunu tek tek bireylerin ötesinde görüp toplumsal bir yaklaşımla hipertansiyon ile mücadele edilmelidir. Bu girişimler sonucu sağlanacak bir kaç mmHg’lık düşüş bile birçok insanın hipertansiyonla ve hipertansiyona ilişkin sorunlarla tanışmamasına imkan sağlayacaktır.

Kampanyanın Amacı:

Yüksek mortalitesi ve ciddi komplikasyonlarıyla ülkemizde önemli bir sağlık problemi olan hipertansiyon konusunda farkındalık yaratmak ve ideal kan basıncı değeri (12/8) konusunda halkı bilinçlendirmek.

Kampanyada Novartis’in Rolü:

Halkı kalp hastalıkları hakkında bilinçlendirme sorumluluğu olan “Türk Kardiyoloji Derneği”nin bu kampanyasına destek olmak.

Kampanyanın Kapsamı:

Kampanya boyunca Kasım ve Aralık aylarında halkı bilinçlendirmek amacıyla görsel ve yazılı medya ve açıkhava mecraları kullanılacaktır.

Halkın Bilinçlendirilmesini Destekleyecek Basılı ve Görsel Malzemeler:

• Hasta broşürü

• Halkı bilgilendirici posterler

• Sağlık ocakları ve hasta bekleme odalarında gösterilmek üzere hasta filmi

• 0800’lü hipertansiyon danışma hattı

Toplu İletişim Planında Yer Alan Kanallar:

• TV ve Radyo Kampanyası

• Gazete ilanları

Açıkhava Mecraları:

• Billboarlar

• Raketler

• Otobüs giydirme