Genel SağlıkHABERLER

TAHLİLLERİN NORMAL BULGULARI

Kandaki değerlerin, idrardaki bulguların ya da dışkı bulgularının ne zaman normal kabul edildiğini biliyor musunuz?

İDRARDA NORMAL BULGULAR
24 saatlik ortalama miktar : 1200-1500 cc
Renk : Açık sarı
Reaksiyon : Asit (pH:5.5-6)
Özgür ağırlık: 1008-1030 g
Üre : 20-30 g
Ürik asit : 0.6-0.75 g
Azot total : 10-16 g
Amonyak : 0.5-15 g
Klorür : 10-15 g
Fosfat : 2-4 g
Kükürt total : 1-3.5 g
Kreatinin : 0.3-0.45 g
Kalsiyum : 0.1-0.7 g
Bakır : 0.25 mcg

Östrogenler (Jailer metodu)
Erkekte : 5-20 mcg
Kadında : 50-100 mcg

Ganadotropin (Tyndall ve Levin metodu)
Erkekte : 5-25 ünite (fare uterusu)
Kadında : 5-100 ünite

17- Ketosteroidler (Holtorf-Koch metodu)
Erkekte : 8-20 mg
Kadında : 6-15 mg

KANDA NORMAL DEĞERLER
Vücudun dolaşan kan hacmi
Büyüklerde: 73-83 cm3/kg
Çocuklarda: 74-84 cm3/kg
Süt çocuklarında: 80-85 cm3/kg
Tam kan plasma ve serum
Erkeklerde: 1055-1062
Kadında: 1050-1055
Çocuklarda: 1030-1032

Hacim değerleri (Hematokrit metodu)
Eritrosit hacmi (Alyuvar, kanın büyük bir bölümünü oluşturan hatta kırmızı rengini veren hücre. Görevi ise oksijen / karbondioksit taşımak.)
Erkekte: %40-55
Kadında: %36-46
Çocukta: %35-60
Plasma hacmi
Erkekte: %45-60
Kadında: %50-60
Çocukta: %40-65
Kanama müddeti
Duke: 1-4 dakika
Ivy: 4 dakikadan az
Pıhtılaşma müddeti
Lee-White: 1-5 dakika
Kapiller: 5 dakikadan az
Protrombin zamanı
Quick: 14-18 saniye

Eritrosit sedimentasyon hızı
Erkek: (½ saat) 2-3 mm / (1 saat) 3-10 mm / (2 saat) 8-20 mm
Kadın: (½ saat) 3-6 mm / (1 saat) 6-20 mm / (2 saat) 15-30 mm

Eritrosit sayısı
Erkek: 4.800.000-6.000.000/mm3
Kadın: 4.500.000-5.000.000/mm3
Çocuk: 4.000.000-6.000.000/mm3

Hemoglobin
Görevi solunum gazlarını (oksijen, karbondioksit) taşımaktır. Alyuvarlarda pigmentler halinde bulunur.
Yetişkinde: %14-20 g
Çocukta: %14-24 g

Lökosit sayısı
Akyuvar: Vücutta baağışıklık sistemini oluşturan hücre. Canlıyı hasta edecek bir tek hücreli organizma vucüda girdiğinde derhal müdahele ederek imha eder.
Yetişkinde: 3.500-10.000/mm3
Çocukta: 5.000-15.000/mm3
Trombosit sayısı
200.000-600.000/mm3

Lökosit formülü
Nötrofil Çomak
Yetişkinlerde % : 0-5
Çocuklarda % : 0-10
Nötrofil Parçalı
Yetişkinlerde % : 45-70
Çocuklarda % : 25-65
Bazofi
Yetişkinlerde % : 0-2
Çocuklarda % : 0-2
Eosinofi
Yetişkinlerde % : 0-3
Çocuklarda % : 0-5
Monosit
Yetişkinlerde % : 0-8
Çocuklarda % : 0-8
Lenfosit
Yetişkinlerde % : 20-45
Çocuklarda % : 30-70
Plasamosit
Yetişkinlerde % : 0-2
Çocuklarda % : 0-5

DIŞKI BULGULARI
Çıplak göz bulguları, Kan (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Ülser tümör polip divertikül tifo kolit dizanteri mezenter infarktı
Müküs (Küçük çocuklarda görülür)
Görüldüğü haller: Entero – kolit
İrin (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Diverkülit basili dizanteri irinleşmiş polip
Bağırsak kazıntısı (müküs fibrin) (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Spastik kabızlık membranlı enterit
Mikroskop bulguları, Eritrosit (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Hemeroid rektum Ca.
Lökosit (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Ülserli kolit barsak tüberkilozu dizanteri tifo barsak neoplasmaları
Kristaller (Gıdalarla ilgili)
Görüldüğü haller: Charcot-Leyden kristalleri, Protozoon ve helmint enfeksiyonu, Lösin ve tirozin kristalleri, Kronik diyare pernisiyöz anemi
Parazit kist yumurta ve larvaları (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: O parazite ait enfeksiyon hali parazitli hayvan eti yenmesi
Yağ asitleri (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Ağır kronik açlık halleri
Nötral yağları (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Safra akımı ve fonksiyon bozuklukları pankreas fermentleri yetmezliği yağ emilim bozuklukları
Nişasta (Normalde olmaz)
Görüldüğü haller: Hiperperistaltizme bağlı pankreas yetmezliği
Çizgili kas lifi (Et yiyenlerde az kısmen sindirilmişi normal)
Görüldüğü haller: Pankreas salgı bozukluklarında sindirilmemiş olarak (Çizgi ve nüveler belirgin)