TABİPLER BAŞKANINI SEÇTİ

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 54. Olağan Büyük Kongresinde seçimleri, ”Etkin Demokratik TTB Grubu”nun listesi kazandı. Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası’nda toplanan ve 2 gün süren kongrede, bugün yapılan seçimde 415 delege oy kullandı.

”Ulusal Hekim Dayanışması” ve ”Etkin Demokratik TTB Grubu” olmak üzere iki ayrı listenin yarıştığı kongrede, Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulları Seçimi yapıldı. ”Etkin Demokratik TTB Grubu’nun listesi seçimleri kazandı. Buna göre, TTB’nin Merkez Konseyi üyeliklerine Sinan Adıyaman, Altan Ayaz, Muharrem Baytemür, Hülya Biriken, Ali Çerkezoğlu, Gençay Gürsoy, Necdet İpekyüz, Erkan Kapaklı, Orhan Odabaşı, İskender Sayek ve Mustafa Vatansever getirildi.

Yüksek Onur Kurulu Naki Bulut, Orhan Erdinç, Şebnem Korur Fincancı, Hakan Giritlioğlu, Bahar Gökler, Şükrü Güner, Selim Ölçer, Faik Urbarlı, Şefik Zan’dan oluştu. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Ersin Çağırgan, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz seçildi. TTB Merkez Konseyi, önümüzdeki günlerde görev dağılım yapacak.