SSK’LI YAKINLARINA MÜJDE

Aktif olan çalışan sgortalının sadece kendisi değil eş, çocuk, anne ve babası ile emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul ve yetimler yurtdışında tedavi olabilecek.

Aktif olarak çalışan sigortalının sadece kendisinin yararlandığı yurtdışı tedavi olanağından eş, çocuk, anne ve babası ile emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul ve yetimlerinin de yararlanmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, yaptığı konuşmada, SSK’lıların yanısıra düzenlemenin Bağ-Kur’luları da kapsaması için çaba sarfettiklerini söyledi. Teknik bir nedenle Bağ-Kur’luların bu tasarı kapsamına alınamadığını bildiren Başesgioğlu, kısa bir süre içinde bu düzenlemenin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Verilen bir önergenin kabulu ile yurt dışında tedavi giderlerinin ödemesi sadece raporla belirlenen hastalık için yapılabilecek.

Yasa’ya göre, yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi 2 yılı geçemeyecek. Bu sürede acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmeyecek ve bu tedavi için süre uzatılamayacak. Tedavi süresi 6 ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamının zorunlu olduğunu gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilecek.

Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi 2 yılı geçemeyecek. Bu süre içinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın seyriyle bağlantılı olmayan hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmeyecek ve bu tedavi için süre uzatılamayacak.