Genel SağlıkHABERLER

SON 10 YILDA ADLİ TIP KURUMU’NA HEKİM HATASI İDDİASIYLA TOPLAM 636 DAVA DOSYASI GELDİ.

Son 10 yılda Adli Tıp Kurumu’na hekim hatası iddiasıyla toplam 636 dava dosyası geldi.

Adli Tıp Kurumu’na son 10 yılda gelen toplam 636 dava dosyasından 107’si kadın hastalıkları ve doğum alanındaki hekim hatası iddialarını içerirken, bu sürede hekim hataları nedeniyle 18’i bebek olmak üzere toplam 27 kişi hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu asistanlarından Dr. Erhan Büken, “1990-2000 yılları arasında kurumun 1. ve 2. İhtisas Kurulları’na obstetrik ve jinekolojik tıbbi uygulama hatası nedeniyle gönderilen olguları” doktora tezinde inceledi.

Uzmanlık tezine göre, son 10 yılda Adli Tıp Kurumu’na Türkiye’nin değişik bölgelerindeki hastanelerden, hekim hatası iddiasıyla toplam 636 dava dosyası geldi. Bunlar içerisinde 107 dosya ile kadın hastalıkları ve doğum ilk sırayı alırken, bunu 68 dosya ile genel cerrahi, 67 dosya ile nöroloji-nöroşirurji, 60 dosya ile anestezi, 57 dosya ile iç hastalıkları, 42 dosya ile ortopedi, 31 dosya ile pratisyen, 28’er dosya ile göz ve kulak-burun-boğaz ve diğerleri izledi. En az hatanın yapıldığı branşlar ise birer vakayla cilt ve iş hekimliği alanları oldu. En fazla hekim hatası yüzde 40.18 ile devlet hastanelerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 18.69 ile özel hastaneler, yüzde 14.95 ile SSK, yüzde 7.47 ile üniversite hastaneleri takip etti.

HATALARIN BAŞINDA YANLIŞ TANI GELİYOR

Araştırma konusu olan tezde, hatalara göre branşlara bakıldığında kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yüzde 69.84 ile ilk sırayı aldı. Hata sıralamasında ebe ve hemşireler yüzde 22.22 ile ikinci, ekip ve diğer uzmanlık dalları yüzde 3.17’şer ile üçüncü sırada yer alırken, ardından yüzde 1.58 ile pratisyenler geldi.

Hatalarda yüzde 39.39 ile yanlış tanı ilk sırayı aldı. Kadın hastalıkları ve doğum branşında hekim hataları nedeniyle toplam 27 kişi hayatını kaybederken, bunlardan 18’ini bebekler oluşturdu.

HEKİM HATALARINDAKİ HUKUKİ SÜREÇ

Türkiye’de tıbbi uygulama hatası davalarında TCK’nın 455 ve 459. maddeleri uygulanıyor. TCK’nın 455. maddesinde, “Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik, emir ve talimatlara uymama nedeniyle bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs 2 yıldan 5 yıla kadar hapse ve ağır para cezasına mahkum edilir” hükmü yer alıyor.

TCK’nın 459. maddesinde ise hekim hatası sonucu anne ve bebeğin ölmeyip sadece bunlardan birinde hasar meydana gelmesi durumunda oluşan zararın derecesine göre 4 ile 19 ay hapis cezası ve para cezasına hükmediliyor. Ölümlü sonuçlanan olaylarda ölenin yakınları Borçlar Kanunu’nun 45. ve 47. maddeleri gereğince tazminat talebinde bulunabiliyor.