Genel SağlıkHABERLER

SİSTEMDE ÜRÜNLERİN SİLİNMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Sistemde ürünlerin silinmesi hakkında önemli duyuru” yayınlandı.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle;

“Sisteme “geçici barkod”la (245…) girilen ürünlerin silindikten sonra “869…” ile başlayan barkodla yeniden girildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle silinmesi gereken ürünler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin hatırlatılmasına gerek duyulmuştur. İEGM 2007 Projesi kapsamında bir ürünün e-başvurusu yapıldığında; başvuru, Genel Müdürlükteki işleyişi süresince ve sonrasında, barkoduyla beraber sistemde tutulmakta ve yapılan diğer e-başvuruları bu şekilde birbiriyle ilişkilendirilmektedir.

Sistem tarafından otomatik verilen “geçici barkod”la sisteme girilen ürünler silinip, firma tarafından aynı ürün daha sonra farklı barkodla yeniden girildiğinde, sistemde sorunlar yaşanmaktadır. Ancak bir ürün çeşitli nedenlerle sistemden silinse dahi, aynı barkodla yeniden girildiğinde, önceki e-başvurularla ilişiği yeniden sağlanmaktadır. Bu nedenle geçici barkoda sahip ürünün çeşitli nedenlerle sistemden silinmesi talep edilirse öncelikle “Barkod Güncelleme” ile yeni kayıtta girilecek barkodu ile değiştirilmelidir. “Barkod Güncelleme” ekranı sistemde “Genel Başvurular” altında halihazırda yer almaktadır.

Esas husus şu şekilde özetlenebilir: Bir ürün silinmek istendiğinde yenilenen kaydı mutlaka aynı barkodla yapılmalıdır.”