Genel SağlıkHABERLER

SİLS İLE İZ KALMADAN AMELİYAT

SİLS ( Single incision laparoscopic surgery ) “tek kesiden yapılan laparoskopik cerrahi” anlamına geliyor. İlk kez 12 yıl önce uygulanmış olan teknik, ancak kısa süre önce yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kadıköy Şifa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Eminoğlu SİLS yöntemi ile ameliyat tekniğini anlatıyor.

Son yıllarda cerrahide laparoskopik girişimlerin yaygınlaşması ile, vücuda olası olan en az hasarın verilerek ameliyat yapılması artık bir ön koşul haline geldi. Açık cerrahi sonrası laparoskopi bu prensibe aslında son derece uygun çünkü 15 – 20 cm’lik kesiler yerine 1 ya da 0.5 cm’lik kesilerle aynı ameliyatları yapabilir duruma geldik. Bu uygulama hastaların ameliyat sonrası çok daha az ağrı duymalarını ve çok daha hızlı şekilde olağan yaşamlarına dönebilmelerini sağladı. Kısa sürede, açık cerrahide yapılan her ameliyat laparoskopik olarak yapılmaya başlandı. Hatta artık Kadıköy Şifa Sağlık Grubu’nda reflü, apandisit, safra kesesi, kasık fıtığı, kilo verme ameliyatlarını açık cerrahiyi hiç kullanmadan yapıyoruz.

Ancak sürekli gelişim gösteren güncel cerrahide laparoskopiden de az kesiye gereksinim duyacak yöntemler geliştirilmeye çalışıldı. NOTES olarak adlandırılan ve bedenimizin ağız, anüs ve vajina gibi doğal giriş yerleri kullanılarak yapılan cerrahi ve tek giriş yerinden yapılan cerrahi bu arayışa yanıt oldular. NOTES yöntemi hasta güvenliği açısında hala eksikleri olduğundan yaygınlaşmadı. Ancak SİLS yöntemi dünyada hızla kabul görmeye başladı ve birçok cerrahi girişimin SİLS yöntemi ile yapılabilmesi için teknoloji geliştirilmeye başlandı.

Göbek deliğinin hemen altına yapılan 2 cm’lik bir kesi ile yerleştirilen özel bir porttan (giriş yeri) kullanılan özel üretilmiş cerrahi aletler sayesinde, daha önce 3 ya da daha fazla kesi gerektiren ameliyatları artık tek giriş yerinden yapabiliyoruz. Safra kesesi ve apandisit ameliyatları bunun ilk uygulama alanı. Ameliyat sonrasında bu yöntem laparoskopiden de az ağrıya neden oluyor ve hastalar çok daha hızlı olağan yaşamlarına dönüyorlar. Doğal bir iz olan göbek deliğinin kullanımı da iz kalmamasını sağlıyor.