Genel SağlıkHABERLER

SARHOŞ FARELER

Sarhoş Fareler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) öğretim üyelerinin alkolik farelerle elde ettiği bilimsel bulgular, alkol bağımlılığının ortadan kaldırılması için umut veriyor. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Deneysel Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi’nde görevli Doç.Dr. Eczacı Yarbay Tayfun Uzbay ve beraberindeki bilim adamları, TÜBİTAK ve DPT’nin de desteğini alarak alkol bağımlılığına çözüm bulmak üzere bir dizi çalışma yapıyor.

Uzbay, sorunun çözümü için laboratuvar deneylerinde kullanılan fareleri, insanlar gibi alkolik yaptıklarını, bunun için deney hayvanlarına özel şişelerde süt içerisine katılmış saf alkol verdiklerini belirtti.

Verilen alkolün düzeyinin araştırmanın ilerleyen günlerinde artırıldığını ifade eden Uzbay, farelerin ortalama 20-30 günde alkolik hale geldiklerini ifade etti. Alkolik hale getirilen farelerin daha sonra gözlem bölümlerine alınarak alkolden kesildiğini kaydeden Uzbay, deney hayvanlarında, alkol bağımlısı insanlardakine benzer aşırı sinirlilik, şiddetli tepki verme ve epilepsi nöbetleri gibi alkol yoksunluk krizi belirtilerinin gözlendiğini bildirdi.

Uzbay, yapılan araştırmalarda alkol krizine giren farelerin beyninde nitrik oksid miktarının arttığına işaret eden bilimsel kanıtlar elde ettiklerini, bu artışı ortadan kaldıran kimyasal maddeler verilerek alkol krizini hafiflettiklerini ya da tamamen ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Krize giren farelerin beyinlerinde de inceleme yaptıklarını vurgulayan Uzbay, alkol alınan dönemde ve alkol yoksunluk krizi sırasında nitrik oksidin beynin bazı bölgelerinde artarken bazı bölgelerinde ise değişmediğini saptadıklarını bildirdi. Uzbay, bu bulguların beyinde alkol bağımlılığının oluşmasında rolü olan bölümlerin saptanarak bu hedef bölgelere yönelik özel ve etkin ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini belirtti.

Laboratuvarda alkolik fareler üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uzbay, yakında farelerin alkol bağımlılığından kaynaklanan krizlerini tedavi etmeye yönelik olarak tianeptin isimli bir deprasyon ilacını deneyeceklerini bildirdi. Uzbay, çalışmalarda başarılı olunması halinde araştırmaların derinleştirileceğini ve bu araştırmalarde elde edilecek verilerin bu ilacın kliniklerde alkol bağımlısı insanlar üzerinde denenmesine olanak sağlayabileceğini kaydetti.
Uzbay, alkol bağımlılığında dipironu (Novaljin) denediklerini, bu ilacın da deney hayvanlarında alkol yoksunluk krizinde ortaya çıkan epileptik nöbetleri ortadan kaldırdığını dile getirdi.
Uzbay, alkol bağımlılığında bugüne kadar rasyonel bir tedavi yönteminin ortaya konulamadığını, amaçlarının bu sorunu temelden çözecek verilere ulaşmak olduğunu kaydetti. Uzbay, öncelikle alkol bağımlılığında beyinde yükselen nitrik oksidi engelleyici kimyasal maddelerin insanlarda kullanılabilecek ilaçlar düzeyine gelmesi halinde alkol bağımlılığının çözümünde çok önemli bir aşama kaydedileceğini bildirdi.