SAHİPSİZ CENAZELER KADAVRA OLACAK

Adli Tıp Kurumu’nun çağın gelişmelerine uygun olarak yeniden yapılandırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir tasarı hazırlandı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” kurumun yeniden yapılandırılmasına imkan tanırken, morg ihtisas dairelerinin görevleri ve yetkilerini de yeniden düzenliyor. Buna göre, morg ihtisas daireleri, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeyi yaparak, sonucunu rapor halinde tespit edecek.

Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanmasıyla hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan, yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adli tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az 6 ay süreyle korunacak ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilecek.