Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIKTA ACI TABLO

Türkiye de bebek ölüm oranı AB ortalamasından 9 kat fazla. Yatak başına düşen nüfus oranı da AB ortalamasının yaklaşık 4 katı. Hekimlerin yarısı üç büyük ilde görev yapıyor. 773 sağlık ocağında doktor bulunmuyor. 8 bin 384 sağlık evinde ebe yok.

Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) göre, sağlık alanında Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ortalamalarının gerisinde bulunuyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, Türkiye’de bebek ölüm oranı binde 37.8. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise binde 4 düzeyinde. Buna göre, Türkiye’de bebek ölüm oranı AB ortalamasının 9 katından fazla. Türkiye’de toplam hasta yatak sayısı 180 bin 40, yatak başına düşen nüfus sayısı 390. AB ülkelerinde ise yatak başına 100 kişi düşüyor. Aradaki fark yaklaşık 4 kat. Türkiye hekim başına düşen nüfus bakımından da AB ülkelerinin gerisinde bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de toplam 86 bin 800 hekim bulunuyor. Bu durumda hekim başına düşen nüfus sayısı 825. AB ülkelerinde ise hekim başına ortalama 300 kişi düşüyor. Türkiye’de toplam 79 bin 100 hemşire bulunuyor. Hemşire başına 882 kişi düşüyor. AB ortalamasında ise bu rakam 200. Aradaki fark 4 kattan fazla.

NEREDE NE KADAR HEKİM VAR?

DPT verilerine göre Türkiye’de ortalama insan ömrü 68.8 yaş iken bu AB ülkelerinde 75 ve üzerine çıkıyor. Japonya’da ise ortalama insan ömrü 82 yıla ulaştı. Türkiye’de yatakların yüzde 40’ının, hekimlerin de yüzde 48’inin İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunduğu bildirildi. Hekimlerin yüzde 53’ü pratisyen, yüzde 47’si uzman.

Bazı illerde çok az sayıda uzman hekim bulunuyor. Hakkari’de toplam 16 uzman hekim var. Bu rakam Gümüşhane’de 21, Bingöl’de 25, Ağrı’da 26, Bitlis’te de 35. İstanbul’daki uzman hekim sayısı 9 bin 625, Ankara’daki 6 bin 160, İzmir’deki ise 3 bin 536. DPT verilerine göre, ülkede toplam 5 bin 848 sağlık ocağı var. Ancak bunların 773’ünde hekim bulunmuyor. 11 bin 384 sağlık evinden ise 8 bin 384’ünde ebe yok.

Öte yandan DPT verileri hasta yataklarının yüzde 20’sinin personelsizlik nedeniyle atıl durumda olduğunu da ortaya koyuyor.

“SAĞLIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

DPT ortaya koyduğu bu tabloya dayanarak sorunları şöyle özetliyor:

Nitelik ve nicelik bakımından sağlık alanında insan gücü yetersizliği mevcut.

Mevcut personel etkili ve verimli kullanılamamakta.

Personelin yurt düzeyine ve kurumlara dağılımı bozuk.

Etkili bir sağlık insan gücü planlamasına ihtiyaç var.

Özlük hakları ve istihdam sorunları var.

Yatakların ve tesislerin yurt düzeyine dağılımı bozuk, yatak kullanım oranları düşük.

Sağlık sektörünün her yönüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var.

Sonuç olarak, uzun dönemli gelişme hedefleri dikkate alındığında sağlık altyapısı ve insan gücü açıklarının kapatılmasına ihtiyaç var.