Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIKLI BİR BAKIŞ İLETİŞİM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ!

Göz estetiği dendiğinde çoğumuzun aklına zamanın izlerinden kurtulmak gelir. Oysa göz çevresinde yaşla birlikte oluşan izler sadece görüntümüzü olumsuz etkilemez, aynı zamanda karşımızdaki kişiler üzerinde yarattığımız izlenimi de olumsuz etkiler. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi uzmanı Op. Dr. Gülden Avcı, göz çevresindeki değişikliklerin olumsuz etkileri ve çözüm yolları hakkında bilgi veriyor.

İletişimde gözler çok önemli rol oynar. Öyle olur ki kişilerin bakışlarından üzgün, sinirli veya mutlu olduğunu anlarız ve kelimelere gerek bile duymayız. Bu nedenledir ki günümüzde sağlıklı ve mutlu görünümlü gözler için ne yapılması gerektiği aranır olmuştur. Göz ve çevresindeki anatomik farklılıklar ve yaşla oluşan değişiklikler kişiye yorgun, bezgin, sinirli görünüm verebilir. Kaşların daha aşağıda yerleşimli olması, çatık oluşu, göz kapaklarındaki sarkmalar, göz çevresindeki kırışıklıklar, gözaltındaki torbalanmalar bu ifadelere sebep olabilmektedir. Yaşın ilerlemesiyle kaşlar ve göz kapakları aşağıya doğru yer değiştirir.

Kimi kişilerde ise özellikle kaşların orta kısımları birbirine daha yakın ve aşağıdadır. Bu kişilere kızgın, kaşları çatık, öfkeli bir ifade verir. Bu görünüm kişiler arası ilişkilerde ön yargılara sebep olabilir. Yine kaşlar arasındaki kaş çatma çizgilerinin derinleşmiş ve yerleşmiş olması öfkeli ifade belirtisi olarak algılanabilir.

Göz çevresindeki sorunlar erkekleri de etkiler!

Erkeklerde, yüz kasları daha kuvvetli olabildiğinden bu kaş çatma kırışıklıkları daha derin olur. Erkeklerde kadınlara göre kaşlar daha aşağıda yerleşimlidirler ve bu da yine kızgın görünüme katkısı olan anatomik bir dezavantajdır. Erkekler, kadınlara göre göz kapakları ve çevresinde başka dezavantajlara da sahiptirler. Göz kapakları yaşla beraber sarkma gösterir. Göz kapaklarını kapatan kasların sürekli kullanımı nedeniyle göz çevresinde kırışıklıklar oluşur. Bu kırışıklıklar erkeklerde genelde daha derindir. Kadınlara göre erkeklerin daha az cilt bakım ürünleri kullanması, güneşten daha az sakınmaları bu kırışıklıkların daha derin olma sebeplerinden bazılarıdır.

Alkol kullanımı torbalanmayı artırır!

Yaşın ilerlemesi ile göz çevresinde torbalanmalar da görülür. Bu torbalar aslında göz çevresi yağ dokularının olması gereken yerden dışarı doğru çıkması nedeniyle oluşur. Ancak alkol kullanım gibi bir takım nedenler bu torbalanmaların daha hızlı ve fazla olmasına sebep olur. Erkeklerde alkol kullanımın genelde daha fazla olması nedeniyle erkeklerde bu göz torbalarının daha fazla olmasını kaçınılmaz hale getirir.

Göz çevresi estetiği iz bırakmaz!

Göz çevresi estetiği lokal anestezi altında yapılan hasta tarafından çok rahat tolere edilen müdahalelerdir. Özellikle erkek hastalarda estetik müdahale geçireceğinin belli olacağı korkusu ve normal hayat temposundan uzun süre ayıramama nedeniyle göz çevresi estetiğinden kaçınılır. Oysaki kızgın, öfkeli ifadeye sebep olan kaşların çatık ve aşağıdaki konumu kaşlara yapılacak düşük doz Botox enjeksiyonuyla düzeltilebilinir. Yine derin kaş çatma çizgileri ve göz çevresi kırışıklıkları Botox enjeksiyonuyla çözülebilen sorunlardır. Ancak Botoxun etkisinin kalıcı olmaması ve ortalama 6 ayda bir tekrarlanması gerektiği nedeniyle bu bölgelere estetik ameliyat yapılarak kaşlar kaldırılabilinir. Burada önemli olan kaş kaldırmada erkeksi görüntünün korunmasıdır. Kişinin yorgun, bezgin ifadesine sebep olan göz kapaklarındaki sarkmalar ve torbalanmalar için doğal göz kapağı çizgisinden yapılan estetik ameliyatla düzeltilir. Kesi yeri doğal göz kapağı çizgisi olacağından geçirilen ameliyata ait iz olmayacaktır. Bu müdahaleler sonrası hastanın gözlerini kapama gibi normal hayatına devam etmesine engel olan pansumanlar olmaz.

Sarkmış ve kırışmış göz kapaklarınızın gözlerinizdeki duyguyu kapatmasına izin vermeyin, bırakın gözleriniz kalbinizin aynası olsun.