Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK YASASI MECLİSTEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yeniden görüşülmek üzeret TBMM’ye iade ettiği, Sözleşmeli sağlık personeli yasası aynen kabul edildi..

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yeniden görüşülmek üzere iade ettiği, “Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına profesör ve doçent atamayı öngören” kanun TBMM’de aynen kabul edildi.

Genel Kurul’da, yasanın tümü üzerinde değil, Cumhurbaşkanı Sezer’in yeniden görüşülmek üzere iade ettiği madde üzerinde görüşme yapılmasına karar verildi.

Görüşmelerde söz alan CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, “Bu yasa en az 1 Mart tezkeresi kadar önemli. Gelin Sağlık Bakanı’na, padişahlarda bile olmayan bir yetkiyi vermeyelim” dedi.

ANAVATAN Mersin Milletvekili Hüseyin Güler de düzenlemenin partizanlık düzeyinde atamalara zemin yaratacağını savunarak, hükümetin sağlık politikalarını eleştirdi.

DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, yasada klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına hangi kriterlere göre atama yapılacağının bilinmediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, yasada öngörülen kadrolara, merkezi sınavla atama yapılması gerektiğini savunarak, AKP’nin sağlık hizmetlerini, parası olanın alacağı bir meta haline getirdiğini ileri sürdü.

DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan’ın, kanundaki “bakanlık tarafından atama yapılır” ifadesinin, “hizmet ve kıdem durumları dikkate alınarak atama yapılır” şeklinde değiştirilmesi için verdiği önerge reddedildi.

AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, güvenoyu almış hükümetin bir bakanının, yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını “kadrolaşma iddiasıyla örtüştürmeyi doğru bulmadıklarını” söyledi.

Daha sonra oylanan kanun, aynen kabul edildi.

Kanun, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına, ilgili dalda uzman olan profesör ya da doçentler arasından doğrudan, ilgili dal doktorları arasından ise yapılacak sınav sonucuna göre, bakanlık tarafından atama yapılmasını öngörüyor.

Sınavların usul ve esasları ise kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.