Genel SağlıkHABERLER

ANNE ADAYLARINA ÜCRETSİZ İLAÇ

Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek sağlığı açısından tehdit oluşabilecek komplikasyonları önleyebilmek amacıyla Gebelerde Demir Destek Programı başlattı.

Program kapsamında tespit edilen gebelere ücretsiz demir desteği sağlayacak. Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2005 tarihinde tüm illerde başlatacağı Gebelerde Demir Destek Programı çerçevesinde, demirin uygulanmayacağı durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir desteği verecek. 1 Kasım 2005 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından demir preparatı temin edilene kadar geçen süre içerisinde, demir desteği sağlanacak gebelerden, sosyal güvencesi olanlara demir preparatı reçete edilecek, sosyal güvencesi olmayan gebelere ise döner sermaye gibi yerel kaynaklardan alım yapılarak demir preparatı temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, 81 ile gönderdiği genelgede, Gebelerde Demir Destek Programı’na ilişkin bilgi ive talimat verdi. Ünüvar, illerde yeni tespit edilmesi beklenen gebe sayısı için, bir önceki yıl aşısı yapılan bebek sayısının toplamının referans olarak alınacağını kaydetti. Ünüvar, söz konusu genelgede şu ifadelere yer verdi:

“İlinizde demir preparatının yerel kaynaklardan tedarikine esas teşkil edecek şekilde kapsamlı çalışma yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek ve bu ihtiyaçları giderecek miktarda demir preparatı alımı ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilecektir. Reçete edilen veya satın alınan demir preparatındaki elementer demir, 50-60 mg olacaktır. Demir desteği uygulaması; Ek-3’de yer alan rehber içeriği esas alınarak ikinci trimestırdan itibaren gebelik süresince altı ay, ve doğum sonrası üç ay olmak üzere toplam dokuz ay süreyle, elementer demir ihtiva eden uygun demir preparatı kullanılarak yapılacaktır. Klinik ve/veya laboratuvar olarak anemi (palmar ve konjonktival solukluk, Hb 11gr/dl’den az) tespit edilen gebeler: anemi tedavi protokolü uygulanarak izlenecektir. Ek-3’te yer alan rehber çerçevesinde antenatal bakım yapan personelin tanı, tedavi, izleme ve gebelerin demir destek uygulamasını sürdürmesini teşvik etmek için eğitimi ve denetiminin yapılması sağlanacaktır. Gebelere uygulanacak demir destek programı kapsamında düzenlenecek çizelgeler Ek’te yer almaktadır. Buna göre Çizelge A her ayın ilk haftası aylık çalışmalarla birlikte sağlık kuruluşlarında doldurularak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. Sağlık Müdürlüğünde toplanan veriler ise (Çizelge B), her ayın 15’ine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Gebelere demir destek programı en geç 01 Kasım 2005 tarihi itibariyle başlayacağından konuyla ilgili ilk veri bildirimi 15 Aralık 2005’e kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.”