SAĞLIK RAPORU KARIŞIKLIK YARATMASIN

Sağlık Raporu Karışıklık Yaratmasın

Yeni Medeni Kanun’un, evlilik işlemleri sırasında sağlık raporu alınmasına ilişkin maddesi, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, yeni Medeni Kanun’un konuya ilişkin maddelerinin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin ve sağlık kuruluşları ile evlendirme memurları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda, evlenmeye engel hastalıkların frengi, cüzam, gonore, tüberküloz ve yumuşak şark olarak belirlendiği kaydedilen genelgede, kanunun bu maddelerinin güncel bilgiler ve yeni gereklilikler doğrultusunda yenilenmesi gerektiği ifade edildi.

Genelgede, evlilik öncesi sağlık kurumuna yapılacak başvuruların, günümüzde önemi artan bulaşıcı hastalıklar ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi için fırsat olarak değerlendirilmesi ve çiftlerin hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi istendi.

Sağlık raporu için yapılacak muayene ve danışmanlık hizmetlerini tanımlayacak bir kılavuz hazırlanması gerektiği, ancak bu kılavuz hazırlanana kadar hizmetin aksamaması için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Buna göre, evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nce verilecek.

Muayene ve danışmanlık hizmetleri verilirken, eş adayları birlikte çağrılarak Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda belirtilen, frengi, gonore, yumuşak şark, cüzam, tüberküloz, akıl hastalığı ve bunlara ek olarak AIDS, hepatit B ve C hastalıkları, ayrıca genetik geçişli hastalıklarla ilgili sorgulanacak ve genel muayene yapılacak. Bu görüşme sırasında, söz konusu bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve aile planlaması konularında tıbbi danışmanlık hizmeti verilecek, bu hastalıkların şüphesi veya varlığında neler yapılacağı eşlere anlatılacak.

Dıştan açıkça görülebilen muayene bulgusu yoksa sağlık raporu düzenlenecek. Hekimin muayene sırasında bu hastalıklarla ilgili şüphesi olması veya eşlerle yapılacak danışmanlık görüşmesi sırasında eşlerden birinin talep etmesi halinde ücretleri kendileri tarafından ödenmek üzere gerekli testler yapılacak.

Akıl hastası olduğu bilinen veya hekimin akıl hastası olduğunu düşündüğü kişilerin ise tam teşekküllü devlet hastanelerinde değerlendirilerek evlenmeye engel hali olup olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu almaları gerekecek.