SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAKET FİYAT UYGULAMASI GENİŞLİYOR

Hastanelerin performansını artırmak, amacıyla başlatılan sağlıkta paket fiyat uygulaması genişletiliyor. Buna göre by-pas cerrahisi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerde 5 milyar 448 milyon lira alınacak.

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda, öncelikle göz hastalıkları ve kadın doğum branşlarında belirlenen paket fiyatların yanı sıra; KVC/Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Hemodiyaliz branşlarında seçilmiş hizmetler için de paket fiyatları tespit etti. Paket fiyatlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında, 1 Eylül 2003 – 31 Aralık 2003 tarihleri arasında geçerli olacak. Paket fiyat, işlem sırasındaki tüm harcamaları kapsıyor. İlgili hasta veya kurumdan, hiçbir isim altında ayrıca ücret talep edilemeyecek.

Hastanelerin performansını artırmak, sağlık hizmetlerinde standart sağlamak ve hastanelerin fatura işlemlerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla başlatılan Sağlıkta Paket Fiyat Uygulaması genişletiliyor.

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda, öncelikle göz hastalıkları ve kadın doğum branşlarında belirlenen paket fiyatların yanı sıra; KVC/Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Hemodiyaliz branşlarında seçilmiş hizmetler için de paket fiyatları tespit etti. Paket fiyatlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında, 1 Eylül 2003 – 31 Aralık 2003 tarihleri arasında geçerli olacak. Paket fiyat, işlem sırasında kullanılması gerekli tıbbi ve cerrahi tüm sarf malzemelerini, anestezi dahil ilaç, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, tahlil, ameliyat ücreti, anestezi ücreti ve yatak ücreti dahil tüm giderleri kapsıyor. İlgili hasta veya kurumdan, hiçbir isim altında ayrıca ücret talep edilemeyecek.

GENELGE

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’ın imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, bakanlığa bağlı hastanelerden sağlık hizmeti alan sosyal güvenlik kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahakkuk edilen faturaların, “abartılı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı” gerekçesiyle kanunda öngörülen inceleme ve ödeme süreleri içerisinde ödenmeyerek iade edildiği belirtildi. Bu durumun, hastanelerin finansal kaynak sıkıntısı yaşamasına neden olduğu ve hizmet kalitesine ve maliyet etkinliğine olumsuz yansıdığı ifade edilen genelgede, bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla paket fiyat uygulamasına geçilmesine karar verildiği ve uygulamayla, hastane performansının artırılacağı kaydedildi. Ünüvar, genelgesinde, bakanlık hastanelerinde tanıya dayalı paket tedavi uygulaması kapsamında sağlık hizmeti verilecek ilgili sosyal güvenlik kuruluşları için belirlenen paket tedavi tarifelerinin 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere ilave bir sözleşme yapılmaksızın yürürlüğe konulmasını istedi.

Buna göre, 2003 yılı için belirlenen bazı branşlar ve paket fiyatları şöyle:

KVC/KARDİYOLOJİ(*)

Koroner By-Pass Cerrahisi 5.448.000.000
Koroner By-Pass Hariç Açık Kalp Ameliyatları 5.448.000.000
Çalışan Kalpte Açık Ameliyat 4.116.000.000
Kapalı Kalp Ameliyatları 1.725.000.000
Kalp Kat. Ve Anjiografi 625.000.000
Koroner Anjioplasti 1.423.000.000
Katater Lab. Kalıcı Pil Uygulaması 281.000.000+Pil+Elektrot
Geçici Pil 128.000.000+Elektrot
Koroner Anjio+Stent 1.533.000.000+Stent

GENEL CERRAHİ

Apendektomi (apandisitin alınması) 360.000.000
Laparoskopik Apendektomi 500.000.000
Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesinin alınması) 1.240.000.000
Umblikal Herni (Göbek Fıtığı) (Greftsiz) 380.000.000
Umblikal Herni (Greftli) 410.000.000
Prostatektomi (TUR-P) 725.000.000
Lazer Prostatektomi 920.000.000

GÖZ

Katarakt Ameliyatı 420.000.000
İntrooculer Göz İçi Lens İmplantasyonu 590.000.000

HEMODİYALİZ

Hemodiyaliz Asetatlı 36.000.000+32$
Hemodiyaliz Bikarbonatlı 40.000.000+37$
Kolesterol 1.300.000
Kreatinin (kan ve idrarda) 1.300.000
Lökosit sayımı (Beyaz küre) 700.000
Tam idrar 1.400.000