Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK HARCAMALARI ARTIYOR, BEBEK ÖLÜMLERİ AZALIYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Türkiye’nin sağlık harcamaları ve temel sağlık göstergelerinde Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştığını açıkladı.

1980-2008 döneminde sağlık harcamalarının artığı ancak yaşam beklentisinın hızla yükeldiği kaydedildi. Rapora göre bebek ölüm oranında anlamlı şekilde düşme görüldü.

TEPAV Araştırmacısı Selin Arslanhan tarafından hazırlanan, ‘Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor?’ başlıklı değerlendirme notu yayımlandı. Notta son 30 yılda sağlık harcamalarının ve temel sağlık göstergelerinin AB-15 ve diğer bazı ülkelere göre nasıl bir değişim izlediği incelendi. 1980 yılında Türkiye’nin kişi başına sağlık harcamalarının AB-15 ortalamasının yüzde 9’u, kişi başına GSYİH’sinin ise AB-15 ortalamasının yüzde 15’i kadar olduğunun açıklandı.

Sağlık harcamalarının artışının temelinde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasının yattığı belirtilerek, “Ayakta tedavi, yatarak tedavi ve ilaç-tıbbi malzeme harcamaları olmak üzere üç bileşende incelenmektedir. Toplam sağlık harcamalarının artışına son yıllarda ilaç harcamaları artan bir katkı sağlamasına rağmen hala harcamaları oluşturan asıl bileşen tedavidir. Son yıllarda birçok ülkede yataklı tedavi harcamalarının yerini ayakta tedavi almakta iken Türkiye’de bu görülmemekte, hastaneye başvuruların sayısı hala hızla artmaktadır. 1995-2006 döneminde kişi başına sağlık harcamalarının ortalama yıllık artış hızına en fazla etki eden faktör yatarak tedavi olmuştur.” denildi.

KORUYUCU SAĞLIK ARTMALI, YATAKTA TEDAVİ AZALTILMALI

Uzun vadede temel sağlık göstergelerinde iyileşmenin sürdürülebilmesi için koruyucu ve temel sağlık hizmetlerine verilen önem ve ayrılan payın artırılması gereğine dikkat çekilen notta böylece ekonomik yükü daha fazla olan yataklı tedaviye ihtiyaç azalacağına işaret edildi.