SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SIGORTALAR KURUMU SAĞLIK HIZMETLERI PROTOKOLÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SIGORTALAR KURUMU SAĞLIK HIZMETLERI PROTOKOLÜ

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI:B100THG0100002-3120 25.02.2005 03526

KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar

Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü

…………………VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/32

ILGI:26.12.2003 Tarih ve 24104 Sayılı Genelgemiz.

Sağlık hizmetlerinde kaynak tasarrufunu, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, aktif devlet memuru ve yeşil kart sahibi hastaların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık yardımından yararlanan hastaların ise Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde, muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında protokol düzenlenmiş olup, protokol tüm illerde 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.ilindiği üzere Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza Devredilmesine Dair 5283 Sayılı Kanun 19.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, 20.02.2005 tarihinden itibaren söz konusu kuruluşlar teslim alınarak sağlık hizmeti sunumuna devam edilmektedir.

Sosyal sigortalar kurumu sigortalıları ve hak sahiplerine yönelik sağlık hizmeti ile ilgili yeni düzenlemelere göre hazırlanan “Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü” ektedir.Yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı – Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü” hükümleri ve ekteki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesini teminen ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına protokolün ve açıklamaların duyurularak ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ

Bakan

EKLER:

1Protokol

2Yazı (Açıklama)

DAĞITIM/GEREĞI BILGI:

-A Planı -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Protokol metni için tıklayınız

Ek-1 için tıklayınız

Ek-2 için tıklayınız

Ek-3 için tıklayınız

Ek-4 için tıklayınız

Genelge açıklaması için tıklayınız.